KREDİ HAYAT SİGORTASI

Limasol Türk Koop. Bankası Ltd. tarafından verilen her çeşit kredide,alacağınız kredi için Kredi Hayat Sigortası ile beklenmedik hayati risklerinize karşı borcunuzu sigortalayabilirsiniz.

Teminatlar:
Krediyi kullanan kişinin intihar hariç hayatını kaybetmesi halinde açılan kredi miktarı kadar Ecel ile vefat ve kaza ile vefat teminatları verilmektedir.
• Sigortalanan kişinin sigorta süresi içerisinde hayatını kaybetmesi halinde borç miktarı Sigorta tarafından, varislere ve kefillere yansıtılmadan veya varsa mal / nakit ipoteğine gidilmeden Limasol Türk Koop. Bankası Ltd.’e ödenmektedir.
• Sigortalı hayatta iken borcun tamamının ödenmesi ve sigorta süresi devam ederken ölümü halinde alınan kredi miktarı kadar teminat Sigortalının yasal varislerine ödenmektedir.
• Borcun bir miktarının ödenmesi halinde ise borç miktarı kadar olan kısım Bankaya geriye kalan miktar ise Sigortalının yasal varislerine ödenmektedir.

Sigorta Primi:
Ödenecek prim yıllık olup, açılan kredinin döviz cinsine ve sigortalının yaşına göre değişmektedir.

Sigorta Süresi:
Kredi Hayat Sigortasının süresi bir yıldır. Fakat kredinin devam etmesi halinde her yıl yenilenebilmektedir. Bu yenilenmeler 65 yaşına kadar devam ettirilebilir.
Örnek: Türk Lirası kredi için
Sigortalanacak kişinin yaşı 30 ve kredi miktarı ise 20,000.TL olursa,
Yıllık sigorta primi = 77.80 TL’dir.
Örnek : Döviz kredi için
Sigortalanacak kişinin yaşı 30 ve kredi miktarı ise $10,000.- olursa,
Yıllık sigorta primi = $40.20’dır.