Faiz Oranları ve Ücretler

MEVDUAT GRUP TÜRÜ UYGULANACAK FAİZ ORANI (%) UYGULANACAK FAİZ ORANI (%) UYGULANACAK FAİZ ORANI (%) UYGULANACAK FAİZ ORANI (%) UYGULANACAK FAİZ ORANI (%) UYGULANACAK FAİZ ORANI (%)
TL HAFTALIK 1 AY 3 AY 6 AY 1 YIL 1 YIL 1 AY

1,00-50.000

17,00

24,00

24,00

24,25

24,50

24,25

50.001-100.000

18,00

24,50

24,50

24,75

25,00

24,75

100.001-300.000

18,25

25,50

25,50

25,75

26,00

25,75

300.001-500.000

18,50

26,50

26,50

26,75

27,00

26,75

500.001-750.000

19,00

27,00

27,00

27,25

27,50

27,25

750.001-1.000.000

20,00

27,50

27,50

27,75

28,00

27,75

1.000.001 üzeri

21,00

28,00

28,00

28,25

28,50

28,25

VADE USD. EURO. STG.
VADESİZ

0,00

0,00

0,00

HAFTALIK VADELİ

0,15

0,15

0,15

1 AY VADELİ

0,50

0,50

0,50

3 AY VADELİ

0,50

0,50

0,50

6 AY VADELİ

0,50

0,50

0,50

1 YIL VADELİ

0,75

0,75

0,75

1 YIL VADELİ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

0,50

0,50

0,50

Mevduat Faizi Stopaj Oranları

Gerçek kişilerce elde edilen Türk Lirası cinsinden tahvilat veya mevduat faizleri % 15 (Yüzde On Beş)
Tüzel kişilerce elde edilen Türk Lirası cinsinden tahvilat veya mevduat faizleri % 15 (Yüzde On Beş)
Gerçek veya tüzel kişilerce döviz cins inden elde edilen tahvilat veya mevduat faizleri % 18 (Yüzde On Sekiz)
Gerçek veya tüzel kişilerce devlet tahvillerinden elde edilen tahvilat veya mevduat faizleri % 0 (Yüzde Sıfır)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Madde 34;
1. Bankalar, yurt dışındaki şubeleri, merkezleri ve şirketleri veya başka banka veya banka dışı finansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik kişilerden mevduat veya katılım fonu kabul edemezler.
2. Bankaların yurt dışındaki şubeleri, merkezleri ve şirketleri veya başka banka veya banka dışı finansal kuruluşlar adına mevduat veya katılım fonu toplamak üzere personel istihdam etmeleri, müşterilerini bu kuruluşlara yönlendirmeleri veya evrak düzenlemeleri, yetkisiz mevduat veya katılım fonu kabulü sayılır.”
Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu kapsamındaki mevduat;
Bankalarda 20,000.-Euro’ya kadar açılmış olan tüm tasarruf mevduatları TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU sigortası kapsamındadır.

  Vadesiz Cari
TL

Alacak faizi yok

Alacak faizi yok

EUR

Alacak faizi yok

Alacak faizi yok

USD

Alacak faizi yok

Alacak faizi yok

GBP

Alacak faizi yok

Alacak faizi yok

Not: Aksi belirtilen maddeler haricindeki tüm masraf/komisyon kalemlerinde + %3 BSİV tahsilatı yapılacaktır. Listemizde olmayan diğer ürün ve işlem ücretlerimiz ile ilgili detaylı
bilgiyi Şubelerimizden alabilirsiniz.

TEMİNAT MEKTUBU ÜCRETLERİ

Hizmet Tanımı

Detaylı Açıklama

Komisyon Ücret Tarifesi

NOT

Yurtiçi Teminat Mektupları

Geçici olanlar

Bloke Karş. %1,5 , diğer %3,5
Asgari (700 TL)

 
Yurtiçi Teminat Mektupları

1 – 6 ay vadeli

%3,5 Asgari (700 TL)

 
Yurtiçi Teminat Mektupları

7 – 12 ay vadeli

%5,0 Asgari (700 TL)

 
Yurtiçi Teminat Mektupları

1 Yıl Üzeri

%7,5 Asgari (700 TL)

 
Yurtiçi Teminat Mektupları(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İçin)

15 Ay’a Kadar Vadeli
(12+3 Protokol Kapsamında)

%3,5 Asgari (700 TL)

YK Karar No: 468/23’de belirtilen protokol kapsamında

Yurtiçi Teminat Mektupları(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İçin)

27 Ay’a Kadar Vadeli
(24+3 Protokol Kapsamında)

%5,0 Asgari (700 TL)

YK Karar No: 468/23’de belirtilen protokol kapsamında

Yurtdışı Teminat Mektupları

1 – 3 ay vadeli

2,5%+Muhabir Banka Masrafı

Muhabir Banka Masrafı(seçilen muhabire göre değişiklik gösterir)

Yurtdışı Teminat Mektupları

4 – 6 ay vadeli

3,5%+Muhabir Banka Masrafı

Muhabir Banka Masrafı(seçilen muhabire göre değişiklik gösterir)

Yurtdışı Teminat Mektupları

7 – 9 vadeli

5,0%+Muhabir Banka Masrafı

Muhabir Banka Masrafı(seçilen muhabire göre değişiklik gösterir)

Yurtdışı Teminat Mektupları

10 – 12 ay vadeli

6,5%+Muhabir Banka Masrafı

Muhabir Banka Masrafı (seçilen muhabire göre değişiklik gösterir)

AKREDİTİF ÜCRETLERİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
TL Akreditif

Vadesiz (Teyitsiz)

%3 + 300 TL İletişim Ücreti (ilk üç ay için) , sonraki her ay içinde(Binde üç) %0,5 kom. + güncel muhabir banka masrafı

 
TL Akreditif

Vadeli (Teyitsiz)

%3 + 300 TL İletişim Ücreti (ilk üç ay için) , sonraki her ay içinde(Binde üç) %0,5 kom. + güncel muhabir banka masrafı

 
TL Akreditif

Vadesiz (Teyitli)

%3,75 + 300 TL İletişim Ücreti (ilk üç ay için) , sonraki her ay içinde(Binde üç) %0,5 kom. + güncel muhabir banka masrafı

 
TL Akreditif

Vadeli (Teyitli)

%3,75 + 300 TL İletişim Ücreti (ilk üç ay için) , sonraki her ay içinde(Binde üç) %0,5 kom. + güncel muhabir banka masrafı

 
YP Akreditif

Vadesiz (Teyitsiz)

%3 + 300 TL İletişim Ücreti (ilk üç ay için) , sonraki her ay içinde(Binde üç) %0,5 kom. + güncel muhabir banka masrafı

 
YP Akreditif

Vadeli (Teyitsiz)

%3,5 + 300 TL İletişim Ücreti (ilk üç ay için) , sonraki her ay içinde(Binde üç) %0,5 kom. + güncel muhabir banka masrafı

 
YP Akreditif

Vadesiz (Teyitli)

%3,50 + 300 TL İletişim Ücreti (ilk üç ay için) , sonraki her ay içinde(Binde üç) %0,5 kom. + güncel muhabir banka masrafı

 
YP Akreditif

Vadeli (Teyitli)

%3,50 + 300 TL İletişim Ücreti (ilk üç ay için) , sonraki her ay içinde(Binde üç) %0,5 kom. + güncel muhabir banka masrafı

 
TL Standby/LC  

Açılış kom. %3 + (yıllık %0,8) + güncel muhabir banka masrafı

 
YP Standby/LC  

Açılış kom. %3 + (yıllık %0,8) + güncel muhabir banka masrafı

 
YP / TL İthalat Akreditiflerinde Yapılan Tadilatlar  

Her işlem için 80 TL + güncel muhabir banka masrafı

 
YP / TL İhracat Akr. Devri için alınan komisyon  

%0,4 (Binde Dört)

 
TL İthalat ve Vesaik İşlerimleri  

(Binde altı) %0,6+ 55 TL İletişim Ücreti + güncel muhabir banka masrafı

 
YP İthalat ve Vesaik İşlerimleri  

(Binde yedi) %0,7 + 73 TL İletişim Ücreti + güncel muhabir banka masrafı

 
YP / TL Aval Komisyonu  

3%

 
YP / TL Air-waybill Garantisi  

28 USD

 
HAVALE İŞLEMLERİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Yurtiçi Havaleler

Müşteri hesabından başka bir müşteri hesabına yapılan virman

Masrafsız

 
Yurtiçi Havaleler

Müşteri olmayan kişinin yine müşteri olmayan kişiye yaptığı havale

140 TL

 
Yurtiçi Havaleler

Bankalar arası Müşteri hesaplarına yapılan yatırımlar

Masrafsız

 
Yurtiçi Havaleler (GİDEN) 12.000 TL ALTI ŞUBE
ORAN ASGARİ AZAMİ
0,2 24 24
 
12.000 TL ÜZERİ ŞUBE
ORAN ASGARİ AZAMİ
0,2 70 600
 
12.000 TL ALTI İNTERNET
ORAN ASGARİ AZAMİ
0,05 6 6
 
12.000 TL ÜZERİ İNTERNET
ORAN ASGARİ AZAMİ
0,05 30 150
 
2.000 USD ALTI ŞUBE
ORAN ASGARİ AZAMİ
0,05 3 4
 
2.000 USD ÜZERİ ŞUBE
ORAN ASGARİ AZAMİ
0,05 7 100
 
2.000 USD ALTI İNTERNET
ORAN ASGARİ AZAMİ
0,05 0,5 1
 
2.000 USD ÜZERİ İNTERNET
ORAN ASGARİ AZAMİ
0,05 1 25
 
2.000 GBP ALTI ŞUBE
ORAN ASGARİ AZAMİ
0,05 3 4
 
2.000 GBP ÜZERİ ŞUBE
ORAN ASGARİ AZAMİ
0,05 7 100
 
2.000 GBP ALTI İNTERNET
ORAN ASGARİ AZAMİ
0,05 0,5 1
 
2.000 GBP ÜZERİ İNTERNET
ORAN ASGARİ AZAMİ
0,05 1 25
 
2.000 EUR ALTI ŞUBE
ORAN ASGARİ AZAMİ
0,05 3 4
 
2.000 EUR ÜZERİ ŞUBE
ORAN ASGARİ AZAMİ
0,05 7 100
 
2.000 EUR ALTI İNTERNET
ORAN ASGARİ AZAMİ
0,05 0,5 1
 
2.000 EUR ÜZERİ İNTERNET
ORAN ASGARİ AZAMİ
0,05 1 25
 
Yurtdışı Havaleler

Giden havaleler TL

%0,30 (Min 15 TL) + 15 TL (İletişim Ücreti)+ %3 BSİV. Personele %0,3 kom. + %3 BSİV alınır. Küçük miktarlarda min. 2TL + %3 BSİV alınır

 
Yurtdışı Havaleler

Giden havaleler YP

%0,70 Muadili YP (Min 15 TL Muadili YP) + 16 TL (İletişim Ücreti) + 14 TL (İnternet ücreti) + %3 BSİV (muadili YP) Personele %0,3 kom. + %3 BSİV alınır. Küçük miktarlarda min. 2TL + %3 BSİV alınır.

 
Yurtdışı Havaleler

Gelen havaleler TL

%0,3 (Min 15 TL)+%3 BSİV
Personele %0,3 kom. + %3 BSİV alınır. Küçük miktarlarda min. 2TL + %3 BSİV alınır.

 
Yurtdışı Havaleler

Gelen havaleler YP

%0,3 (Min 3 EUR/GBP/USD) +%3 BSİV
Personele %0,3 kom. + %3 BSİV alınır.

 
Yurtdışı Havaleler

TRL Giden Havale (0.01-10.000,00)

5 TL

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

TRL Giden Havale (10.000,01-50.000,00)

10 TL

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

TRL Giden Havale (50.000,01-100.000,00)

15 TL

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

TRL Giden Havale (100.000,01-250.000,00)

20 TL

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

TRL Giden Havale (250.000,01-500.000,00)

25 TL

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

TRL Giden Havale (500.000,01 – 1.000.000,00)

35 TL

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

TRL Giden Havale (1.000.000,01 ve üzeri)

55 TL

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

EUR Giden Havale (Almanya) (0.01-25.000,00)

30 EUR

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

EUR Giden Havale (Almanya) (25.000,01-100.000,00)

40 EUR

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

EUR Giden Havale (Almanya) (100.000,01-500.000,00)

50 EUR

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

EUR Giden Havale(Almanya) (500.000,01 ve üzeri)

60 EUR

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

EUR Giden Havale(Almanya dışı) (0.01-25.000,00)

30 EUR

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

EUR Giden Havale(Almanya dışı) (25.000,01-100.000,00)

50 EUR

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

EUR Giden Havale(Almanya dışı) (100.000,01-500.000,00)

70 EUR

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

EUR Giden Havale(Almanya dışı) (500.000,01 ve üzeri)

90 EUR

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

GBP Giden Havale(İngiltere) (0.01-10.000,00)

15 GBP

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

GBP Giden Havale(İngiltere) (10.000,01-100.000,00)

20 GBP

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

GBP Giden Havale(İngiltere) (100.000,01-1.000.000,00)

25 GBP

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

GBP Giden Havale(İngiltere) (1.000.000,01 ve üzeri)

30 GBP

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

GBP Giden Havale(İngiltere dışı) (0.01-10.000,00)

20 GBP

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

GBP Giden Havale(İngiltere dışı) (10.000,01-100.000,00)

25 GBP

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

GBP Giden Havale(İngiltere dışı) (100.000,01-1.000.000,00)

30 GBP

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

GBP Giden Havale(İngiltere dışı) (1.000.000,01 ve üzeri)

40 GBP

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

GBP Giden Havale(İngiltere Öğrenci) (0.01-100,00)

3 GBP

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

GBP Giden Havale(İngiltere Öğrenci) (100,01-500,00)

7 GBP

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

GBP Giden Havale(İngiltere Öğrenci) (500,01-1.000,00)

8 GBP

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

GBP Giden Havale(İngiltere Öğrenci) (1.000,01-10.000,00)

9 GBP

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

USD Giden Havale (0.01-10.000,00)

15 USD

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

USD Giden Havale (10.000,01-100.000,00)

20 USD

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

USD Giden Havale (100.000,01-1.000.000,00)

25 USD

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Yurtdışı Havaleler

USD Giden Havale (1.000.000,01 ve üzeri)

30 USD

Alıcıya net ulaşması için ödenmesi gereken Muhabir Banka Masrafı

Ucuz Para Transferi (UPT)

Alıcı ülke – Miktar aralığı

Alıcı ülke ve miktar aralığına göre değişiklik gösterdiğinden UPT’nin yürürlükteki tarifesi uygulanır

Moneygram Para Transferi

Alıcı ülke – Miktar aralığı

Alıcı ülke ve miktar aralığına göre değişiklik gösterdiğinden Moneygram’nın yürürlükteki tarifesi uygulanır

 

ÇEK MASRAF ÜCRETLERİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Çek Karneleri

10 yapraklık çek defterleri

285 TL

 
Çek Karneleri

25 yapraklık çek defterleri

425 TL

 
Çek Karneleri

50 yapraklık çek defterleri

850 TL

 
Çek Karneleri

5*50 yapraklık blok satışlar için

Müşteri özelinde yapılan anlaşmaya göre değişiklik gösterir

 
Bankamız Yurtiçi Düzenlenen Çekler

TL üzerinden keşide edilenler

285 TL

 
Bankamız Yurtiçi Düzenlenen Çekler

YP üzerinden keşide edilenler

285 TL (Muadili YP)

 
Bankamız Müşterisi olmayan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bankamız Diğer Şube Çekini Bozdurma

 

Her çek için 142 (Muadili YP) + BSİV

 
EKSTRELER
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Ekstre Masrafı

Bankamızın her üç ayda bir verdiği ekstreler dışında müşterilerinin özel olarak talep ettiği ekstreler

Bankamızın her üç ayda bir verdiği ekstreler dışında müşterilerinin özel olarak talep ettiği ekstreler de her bir satır sayısı için 5 TL

Minimum 5 satırdan sonra ekstre ücreti alınacaktır.

KİRALIK KASALAR
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Kiralık Kasa (Yıllık)

Küçük Boy

80 GBP

Her yıl veya kısmı için

Kiralık Kasa (Yıllık)

Büyük Boy

90 GBP

Her yıl veya kısmı için

Depozito

Bir kereye mahsus

Küçük Boy Kasa için 80 GBP Büyük Boy Kasa için 90 GBP

Yenilenme zamanı ise mevcut müşterilerden de alınacaktır.

 

 

HESAP İŞLETİM ÜCRETLERİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Cari Hesaplar

TL

Her işlem için 2,00 TL, %0,600 ort. Borç Bakiye üzerinden alınan kom. Maks 750.000 TL

 

Cari Hesaplar

TL (Özel Hizmet Alanlar)

Her işlem için 2,00 TL, %0,600 ort. Borç Bakiye üzerinden alınan kom. Maks 750.000 TL (Her üç ayda bir gerçek kişi müşterilerden 140 TL )

 

Cari Hesaplar YP

Her işlem için 2,00 TL, %0,600 ort. Borç Bakiye üzerinden alınan kom. Maks 750.000 TL

 

Vadesiz Mevduat Hesap İşletim Ücreti

Bireysel TL

Her üç ayda bir gerçek kişi müşterilerden 140 TL (Birden fazla hesabı olanlara her hesap için 70 TL.)

Maaşı bankamıza gelen (devlet+özel vb. tüm maaş yönlendirmeleri dahil,) bireysel müşterilerin vadesiz mevduat hesaplarından (sadece maaşların geldiği hesap) hesap işletim ücretinin %50 oranında 31.12.2024 (bu tarih dahil) tarihine kadar indirim uygulanacaktır.

Vadesiz Mevduat Hesap İşletim Ücreti

Bireysel TL (Özel Hizmet Alanlar)

Her üç ayda bir gerçek kişi müşterilerden 280 TL (Birden fazla hesabı olanlara her hesap için 140 TL.)

 

Vadesiz Mevduat Hesap İşletim Ücreti

Ticari TL

Her üç ayda bir Ticari müşterilerden 210 TL (Birden fazla hesabı olanlara her hesap için 105 TL.)

 
Vadesiz Mevduat Hesap İşletim Ücreti

Ticari TL (Özel Hizmet Alanlar)

Her üç ayda bir Ticari müşterilerden 420 TL (Birden fazla hesabı olanlara her hesap için 210 TL.)

 
Vadesiz Mevduat Hesap İşletim Ücreti

Bireysel YP

Her üç ayda bir gerçek kişi müşterilerden 140 TL muadili YP (Birden fazla hesabı olanlara her hesap için 70 TL muadili YP.)

 
Vadesiz Mevduat Hesap İşletim Ücreti

Ticari YP

Her üç ayda bir Ticari müşterilerden 210 TL muadili YP (Birden fazla hesabı olanlara her hesap için 105 TL muadili YP.)

 
POS ÜCRETLERİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
POS GSM Ücreti

Aylık

20 TL

 
Üye İşyeri Hizmet Ücreti ve Sigorta ücreti (İşyerinden)

Aylık

300 TL

 
Verimsizlik ücreti

Aylık Ciroya bakılarak alınır

250 TL

Aylık alınır. (Aylık Cirosu 2.000 TL altında olan üye işyerlerinden alınır.)

Sanal POS Kurulum Ücreti

1 defaya mahsus

200 USD

 
Sanal POS Bakım Ücreti

Aylık

20 USD

 
POS Bakım Hizmet Geliri

Açık POS’lardan, POS başına aylık olarak alınan ücrettir.

20 TL

 

 

KREDİ KARTLARI
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
BASIC KART  

Ücretsiz

 
Gold Kredi Kartı  

500 TL

 
ElitCard Kredi Kartı  

600 TL

 
ElitCardVIP Kredi Kartı  

700 TL

 
Kurumsal Kredi Kartı  

750 TL

 
Kart Basım / Kart Kapama Ücreti

Her Koşulda

Kart türüne göre yıllık alınan kart aidatı kadar masraf alınacaktır.
Kart basım ücreti, kartın ilk defa basıldığı aydan sonraki ayın başında talep edilir.

 
Ekstre Ücreti

Müşterinin adresine ekstre gönderildiği takdirde alınan ücret

25 TL

 
BANKA KARTI ÜCRETLERİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Paralim (Uluslararası Banka Kartı)

Ücretsiz

 
Paralim (Uluslararası Banka Kartı) Vadesinden önce müşteri talebiyle yenileme
(kayıp, çalıntı vb…)

500 TL

 

 

KREDİ FAİZ ORANLARI

Krediler Bağlantılı güncel ve detaylı bilgilere , WEB sayfamız (www.limasolbank.com.tr) aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Akdi Faiz (Alışveriş Faizi)  

4,63%

KKTC Merkez Bankasının belirlediği oranlara göre revize edilir.

Gecikme Faizi  

5,13%

KKTC Merkez Bankasının belirlediği oranlara göre revize edilir.

Nakit Avans Çekme Faizi  

4,63%

KKTC Merkez Bankasının belirlediği oranlara göre revize edilir.

Nakit Avans Çekme Ücreti  

20 TL

 
Nakit Avans Çekme Komisyonu  

%5

 
Limit Aşım Ücreti  

Firma kartları dışındaki kartlar için bu oran 0%’dır. Firma kartları için ise 3%’tür.

 
Limit Aşım Faizi  

4,63%

KKTC Merkez Bankasının belirlediği oranlara göre revize edilir.

Asgari Ödeme Oranı  

%20

KKTC Merkez Bankasının belirlediği oranlara göre revize edilir.

Nakit Avans Ücreti  

20 TL Sabit İşlem Ücreti + %5 Nakit işlem Komisyonu + 4,63% Nakit Avans Faiz Oranı

 
Taksitli Nakit Avans Ücreti

(2-6 Taksit)

10 TL Sabit İşlem Ücreti + %12 İşlem Komisyonu + 4,63% Aylık Faiz Oranı

 
Taksitli Nakit Avans Ücreti

(7-12 Taksit)

10 TL Sabit İşlem Ücreti + %20 İşlem Komisyonu + 4,63% Aylık Faiz Oranı

 
GERİYE DÖNÜK ARŞİV ARAŞTIRMA / DÖKÜMAN ÜCRETİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Geriye Dönük Döküman Ücreti

Geriye dönük her bir ; dekont bastırma, arşivden sözleşme, işlem fişi, vergi tahsil makbuzu, belge sureti, prim tahsil dekont vb. geriye dönük belge suretinin verilmesi

140 TL

 
İADE ÇEK ÜCRETLERİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Yurtiçi İade Çekler (TL) İade gelen/giden

İADE GELEN/GİDEN

İADE GELEN 285TL/İADE GİDEN 350TL

 
Yurtiçi İade Çekler (YP) İade gelen/giden

İADE GELEN 285 TL MUADİLİ YP / İADE GİDEN 350 TL MUADİLİ YP

 
Yurtdışı tahsile gönderilen ama iade olunan çek masrafı

Yurtdışı Tahsile Gönderilen Ama İade Olunan Çek Ücretleri

Her Çek için 285TL

 

 

 

İSKONTO ÇEK ÜCRETLERİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
TL İskonto (Maksimum 3 Ay)  

Her çek miktarı üzerinden %2 + 150 TL istihbarat ücreti

 
YP İskonto (Maksimum 3 Ay)  

Her çek miktarı üzerinden %2 + 150 TL muadili YP istihbarat ücreti

 

 

 

 

YURTDIŞI TAHSİL ÇEK ÜCRETLERİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Yurtdışı Tahsil amaçlı olan çekler

TL

TL/YP Ayırmaksızın Çek Miktarı üzerinden %0,5 (Binde beş) ve Minimum 285 TL (Muadili YP) + BSİV

 
Yurtdışı Tahsil amaçlı olan çekler

USD

 
Yurtdışı Tahsil amaçlı olan çekler

GBP

 
Yurtdışı Tahsil amaçlı olan çekler

EUR

 
Güney Kıbrıs Keşideli çek ve havaleler

Maaş çekleri

28 EUR + BSIV

 
Güney Kıbrıs Keşideli çek ve havaleler

EFT ile gelen maaşlar

11 EUR + BSIV

 
Garanti bankasından ödenecek bankamız çekleri için alınacak masraf

%0,7 Komisyon + 5 TL PTT  + 3 TL APS  + BSİV + Muhabir banka masrafı

 
Vakıf banktan ödenecek bankamız çekleri için alınacak masraf

%0,7 Komisyon + 5 TL PTT  + 3 TL APS + BSİV

 

 

DİĞER ÜCRETLER
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Ekspertiz Ücreti

Lokasyon ve değer biçilecek yere göre değişkenlik göstermektedir.

Bireysel 1.400 TL + Ekspertiz Ücreti Ticari 2.800 TL + Ekspertiz Ücreti

Ekspertiz faturası banka adına düzenlenecek ve müşteriden toplam ücret kredi değerlendirme sürecinde talep edilecektir.

UBAN Talep Yazısı  

70 TL

 
İtibar Mektupları (Türkçe)  

280 TL

 
İtibar Mektupları (İngilizce)  

350 TL

 
Motorlu araçlar çıkış izinleri (Teminat olarak bankamız rehinliğinde bulunan motorlu araçlar)  

850 TL

 
Kredi Bağlantılı İpotek Değişikliği  

Her bir tapu işlemi için 850 TL

 
Maaş Çevirme/Çıkış Yazısı  

Tüketicilerin borçlarının bulunmadığına dair talep ettikleri yazılar için bankamız tarafından ücret alınmayacaktır.

 
İpotek fesih ücreti  

Her bir tapu işlemi için 850 TL

 
Kısmi İpotek Fesih ve /veya Teminat Değişiklik Ücretleri  

Kısmi İpotek Fesih ve/veya Teminat Değişikliği İşlemleri’nde; Krediye teminat olarak alınan taşınmazların (teminatların) serbestliği sonrasında kredinin faizli bakiyesi ile teminat oranı arasında zaafiyet olmaması, kredi teminat marjının yürürlükteki Kredi Yönetmeliği’ne uyulmak esas olmak kaydıyle her bir koçan için kredinin kalan faizli bakiyesi üzerinden %0,002 , asgari 4.250 TL , azami 6.350 TL olacak şekilde uygulanacaktır. Bununla birlikte Teminat değerini artırıcı işlemler bağlantılı kısmi fesihlerde yukarıda öngörülen tutarlar ve oranlardan istisna olarak miktar 1000 TL olarak uygulanacaktır.

 
Şubeler tarafından hazırlanan yazı ücreti  

280 TL

 
Belirli Süreli Kredi Erken Kapanış Komisyonu  

Tüzel nitelikli kredilerden erken kapanış komisyonu alınmayacaktır.

12 Ekim 2020 tarihi öncesinde kullandırılan kredilerden erken kapama komisyonu uygulanmayacak olup , ilgili tarih sonrasında kullandırılan bireysel kredilerden aşağıdaki koşullar çerçevesinde erken kapama komisyonu uygulanacaktır.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ERKEN ÖDEME TAZMİNATI:

Değişken faizli belirli süreli kredilerin ilk on iki aylık dönemi ile Sabit faizli kredilerde erken ödeme talebinin olması durumunda, Kredinin erken geri ödenmesi ile doğrudan bağlantılı olan muhtemel maliyetler için tazminat alma hakkına sahiptir.Her on iki aylık süre içinde tüketici tarafından yapılan erken geri ödeme tutarlarının, aylık asgari ücretin yirmi (20) katını aşmayan kısmından tazminat alınamaz.

Belirli Süreli Krediler;
Değişken Faizli
Faizin sabit olduğu ilk 12 ay erken geri ödeme tutarlarının, aylık asgari ücretin yirmi (20) katını aşmayan kısmından tazminat alınamaz.
Sabit Faizli
ilk 12 ay erken geri ödeme tutarlarının, aylık asgari ücretin yirmi (20) katını aşmayan kısmından tazminat alınamaz.
Tüketici tarafından yapılan erken geri ödeme tutarlarının asgari ücretin yirmi (20) katını aşan kısmından, kuruluşun alabileceği tazminat, erken geri ödeme tarihi ile kredi sözleşmesinde yazılı olan vade bitim tarihi arasındaki sürenin bir yılı aşması halinde erken geri ödenen kredi tutarının en fazla % 1 (yüzde bir)’idir.
Erken geri ödeme tarihi ile kredi sözleşmesinde yazılı olan vade bitim tarihi arasındaki sürenin bir yılı aşmaması durumunda ise erken geri ödenen kredi tutarının en fazla % 0.5 (binde beş)’idir. Tazminat Tutarı, Herhalükarda Erken Geri Ödeme Tarihi Ve Kredi Sözleşmesinde Yazılı Olan Vade Bitim Tarihi Arasındaki Dönemde Ödenmesi Öngörülen Faiz Tutarını Aşamaz.

Hisse Satışı  

Güncel Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

 
Duhuliye  

Brüt Yasal Asgari Ücretin %5’idir.

 
Gişeden yapılan fatura tahsilatlarında , Bankamız müşterisi olmayan kişilere yapılacak olan uygulama

Gişeden tahsilatlarda sadece fatura sahibinin Bankamızda hesap ilişkisi olmaması durumunda ve/veya sadece hedef müşteri statüsünde olması durumunda , aşağıda detayı verilen kurumların fatura tahsilatlarına 18,00 TL işlem masrafı alınacaktır.

Yeniboğaziçi Belediyesi.
Çatalköy – Esentepe Belediyesi.
Lefke Belediyesi.
Gönyeli – Alayköy Belediyesi.
Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi.
Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi.
İskele Belediyesi.
Dikmen Belediyesi.
Beyarmudu Belediyesi.
Geçitkale – Serdarlı Belediyesi.
Lefkoşa Türk Belediyesi.
Güzelyurt Belediyesi.
Girne Belediyesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi.

18,00 TL

Gişeden tahsilatlarda sadece fatura sahibinin Bankamızda hesap ilişkisi olmaması durumunda ve/veya sadece hedef müşteri statüsünde olması durumunda , aşağıda detayı verilen kurumların fatura tahsilatları yapılmayacaktır.

KKTCELL
Digitech
KIBTEK
Vodafone
Telefon Dairesi
Gazimağusa Belediyesi

 

Not: Aksi belirtilen maddeler haricindeki tüm masraf/komisyon kalemlerinde + %3 BSİV tahsilatı yapılacaktır. Listemizde olmayan diğer ürün ve işlem ücretlerimiz ile ilgili detaylı bilgiyi Şubelerimizden alabilirsiniz.