İnsan Kaynakları

Giriş:

Limasol Türk Kooperatif Bankası, 1939 yılında Limasol’ da kurulmuş, her yönü ile benimsenen, başarıya ulaşma konusunda üstün gayret gösteren, bankacılık sektörüne öncülük eden bir kuruluştur. Bankamızın ürün ve hizmet çeşitliliğini, müşteri memnuniyeti esasıyla sağlayan, en değerli varlığımız; insan kaynağımızdır.Bankacılık mesleğini benimseyen, ileriye götüren, sürdürülebilir hizmet kalitesi ile bankamızı zenginleştiren insan kaynağına sahip olmak, bize gurur vermektedir. Bankamızda çalışanlarımıza dair yapılan çalışmaları ve bu çalışmalarda rol oynayan ekip arkadaşlarımızı, “İnsan Kaynakları” olarak tanımlamaktayız.

 

İnsan Kaynakları Fonksiyonunun Önemi:

Bankamızın stratejik hedefleri, kurum kültürü ve çalışan beklentileri doğrultusunda, tüm insan kaynakları süreçleri yürütülmektedir. Başta çalışan memnuniyeti ve motivasyonu olmak üzere, seçme- yerleştirme, eğitim ve gelişim, kariyer planlama, performans yönetimi, organizasyonel gelişim vb. süreçler, İnsan Kaynakları Bölümümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bölüm yöneticileri ve şube müdürlerinin değerli görüşleri ve katkılarıyla, bankamızın uzun vadeli kazanımları olması hedeflenmektedir.Ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçların karşılanması, mevcut yetkinliklerin maksimum seviyede kullanılabilir hale gelmesi ve aynı zamanda bireysel hedefler ile kurumsal hedeflerin örtüşmesi hedeflenmektedir. İnsan Kaynakları Bölümü, bankamızın stratejik iş ortağı olarak görev yapmaktadır.

 

İnsan Kaynakları Politikası:

Bankamızda odak noktamız; insandır. Öncelikle bankamız hedefleri, tüm çalışanlarımızla açık şekilde paylaşılmakta, aynı hedefe ilerleyen takım uyumu sağlanmaktadır. Amacımız, yetkinlik ve deneyimlerine uygun görevlerde, mutlu, verimli çalışanlarla yolumuza devam etmek, hedeflerimizi gerçekleştirmektir. İnsan Kaynakları Politikamızın Temel Esasları:

  1. Görev tanımlarının net olduğu organizasyonumuzda, iş için uygun çalışanın istihdamının sağlanması,
  2. Çalışan verimliliğinin, etkinliğinin ve motivasyonunun en üst seviyede tutulması,
  3. Her yıl yenilenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Eğitim Planının, yıl içinde gerçekleştirilmesi,
  4. Tüm çalışanlarımızın huzurlu ve mutlu çalışma ortamına sahip olmasının sağlanması,
  5. Çalışanlarımıza maddi ve manevi haklarını eksiksiz sunmak, sürekli iyileştirmek,
  6. Açık iletişim ortamı ile çalışan ve yönetici ilişkilerini geliştirmek,
  7. Çalışanlarımıza Yetenek Yönetimi ve Kariyer Yönetimi ile fırsatlar yaratmak.

 

 

Seçme- Yerleştirmenin Önemi:

Seçme- yerleştirme süreçlerimizde yol göstericilerimiz; görev tanımlarımız ve yetkinlik haritalarımızdır. Her görev için ihtiyaç duyulan genel nitelikler ve işin gereklilikleri tespit edilmiş olup, bankamızı temsil edebilecek, kurum kültürümüze uyum sağlayacak bireyleri istihdam etmeye özen göstermekteyiz. Alanında uzman, iş süreçlerine hakim ve bankamıza değer katacağını düşündüğümüz profesyoneller ile birlikte, bankacılık sektörü ile ilgili eğitim almış, kendisine bankacılık alanında kariyer hedefleyen gençlerimize de kapılarımızı açmaktayız. Bankamızın iş başvuru şartları;

 • KKTC vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • En az lise ve dengi, tercihen Lisans mezunu olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Temiz sicile sahip olmak (yüz kızartıcı suç işlememiş ve ahlaka aykırı hareket etmemiş olmak),
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
 • Çalışmasına engel durumu olmadığını, sağlık kurul raporuyla kanıtlamak,
 • Deneyimli adaylar için, alanında bilgi, beceri ve olumlu referanslara sahip olmaktır.

Yukarıdaki şartların tamamını taşıyan kişilerin, aşağıdaki müracaat formunu tamamlayarak, diploma fotokopisi ve 1 vesikalık fotoğraf ile, ik@limasolbank.com.tr  mail adresine iletmeleri yeterli olacaktır. Tüm özgeçmişler, titizlikle incelenip, aday veritabanımızda kayıt altına alınmakta ve ihtiyaç doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Açık pozisyonlar doğrultusunda ilk olarak iç münhal açılmakta ve ilgili göreve kendi bünyemizden talepler olması durumunda istihdam sağlanmaktadır.

İç münhal neticesinde istihdamın sağlanamadığı durumlarda, gazete münhalleri ve sosyal medya üzerinden münhallerimiz yayınlanmaktadır.

Gelen başvurular değerlendirilip, uygun adaylar, mülakata davet edilmektedir. Mülakat sonucu olumlu adaylara, pozisyonun gerekleri doğrultusunda sınav uygulamaları da yapılmaktadır.

Mülakat sonucu olumlu olmayan adaylara mail yoluyla geribildirim yapılmaktadır.

 

Eğitim Yönetimi:

Bankamız için olmazsa olmazlardan biri eğitim süreçlerimizdir. İşe başlayan tüm personel, önce İnsan Kaynakları tarafından Oryantasyon Eğitimi ile karşılanmaktadır. Sonrasında, tüm birimlerin tanıtımının yapıldığı bir oryantasyon süreci gerçekleştirilmektedir.

Eğitimlerimiz, önce iç ve dış kaynaklı olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra teknik, kişisel gelişim ve zorunlu eğitimler olmak üzere üç başlık altında gerçekleştirilmektedir.

Her yıl sonunda bir sonraki yıl için Eğitim İhtiyaç Analizimiz yapılmakta ve ihtiyaca yönelik Eğitim Planımız ortaya çıkmaktadır. Eğitim Planı takip edilmekte ve her yıl iyileştirmelerle güçlendirilmektedir.

Bankamızda İç Eğitmenlerimiz bulunmakta ve İç Eğitmenlerimiz, “Eğiticinin Eğitimi” programını başarıyla tamamlamış, işine hakim ekip arkadaşlarımızdan oluşmaktadır.

 

Performans Yönetimi:

Bankamızda yılda iki kez performans değerlendirme yapılmaktadır. Açık ve gerçekçi hedeflerle değerlendirmeler yapılmaktadır. Performans Değerlendirme Sistemimiz de, her konuda olduğu gibi gelişime ve değişime açıktır. Her yıl, bir sonraki yıl için en doğru değerlendirmeyi yapabilmek için, çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

Performans Değerlendirme Sonuçları, bankamızın eğitim, kariyer, yetenek yönetimi, terfi ve ücret yönetimi alanlarına veri sağlamaktadır.

 

Kariyer ve Yetenek Yönetimi:

“En değerli varlığımız, insan kaynağımız.” ilkemizden yola çıkarak; tüm çalışanlarımızın yeteneklerine değer vermekteyiz. Çalışanlarımızın yetenekleri doğrultusunda kariyer planlamaları yapılmaktadır. Bireysel hedefleri ile ilgili görüşmeler, İnsan Kaynakları Bölümümüz tarafından yapılmakta, bilgi ve deneyimleri doğrultusunda yönlendirilmektedirler. Eğitim ve gelişim planları, hedefleri doğrultusunda yeniden gözden geçirilmekte ve çeşitli fırsatlar sunulmaktadır.

 

Ücret Yönetimi:

Bankamızda işin gerektirdiği eğitim, görev, pozisyon, yetki ve sorumluluklar, işe ilişkin riskler  kapsamında ücret yönetimi yapılmaktadır. Her pozisyon için iş değerleme yapılmakta, ücret dağılımı iş ailesine göre şekillenmektedir. Ücret Yönetim Sistemimiz adil ve iç motivasyonu sağlar niteliktedir. Yaratıcılık, yetenek, emek ve performans, ayrıca ödüllendirilmektedir.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız

  İŞ BAŞVURU FORMU

  Başvurulan Pozisyon *

  Başvuru Tarihi:
   

  Kişisel Bilgiler *

   

  Fotoğraf

   

  Cinsiyeti:

  ErkekKadın

   

  Sürücü Belgesi

   

  Eğitim Bilgileri

  Okul ve Bölüm Bilgisi

   
  Başlangıç Tarihi             Bitiş Tarihi
        
   
   
  Okul ve Bölüm Bilgisi

  Başlangıç Tarihi             Bitiş Tarihi
        
   
   
  Okul ve Bölüm Bilgisi

  Başlangıç Tarihi             Bitiş Tarihi
        
   
   
  Okul ve Bölüm Bilgisi

  Başlangıç Tarihi             Bitiş Tarihi
        
   
   

  İş Deneyimleri

  Firma Adı:

  Pozisyon/Ünvan:

  Giriş Tarihi:                     Ayrılış Tarihi:
        
   
  Firma Adı:

  Pozisyon/Ünvan:

  Giriş Tarihi:                      Ayrılış Tarihi:
        
   
  Firma Adı:

  Pozisyon/Ünvan:

  Giriş Tarihi:                      Ayrılış Tarihi:
        
   
  Firma Adı:

  Pozisyon/Ünvan:

  Giriş Tarihi:                      Ayrılış Tarihi:
        
   
   

  Katıldığınız Seminerler ve Eğitimler

  Eğitim Adı ve Veren Kurum

  Başlangıç Tarihi:                      Bitiş Tarihi:
        

  Eğitim Adı ve Veren Kurum

  Başlangıç Tarihi:                      Bitiş Tarihi:
        

  Eğitim Adı ve Veren Kurum

  Başlangıç Tarihi:                      Bitiş Tarihi:
        

  Eğitim Adı ve Veren Kurum

  Başlangıç Tarihi:                      Bitiş Tarihi:
        
   

  Referanslar

  Adı Soyadı

  Ünvanı

   
  İletişim Bilgisi

  Adı Soyadı

  Ünvanı

   
  İletişim Bilgisi

  Adı Soyadı

  Ünvanı

   
  İletişim Bilgisi

   
  Profesyonel Beceri ve Yetkinlikler

  Dil Bilgisi: (ölçüm skala değerleri 1 den 5 e doğdur. ( 1-mükemmel, 5-temel)

  Dil:

  Okuma:   
  Konuşma:
  Yazma:   

  Dil:
  Okuma:   
  Konuşma:
  Yazma:   

  Dil:
  Okuma:   
  Konuşma:
  Yazma:   

  Bilgisayar Kullanım Bilgisi:
  (lütfen kullanabildiğiniz tüm programlar,
  yazılımları belirtiniz)

  Kişisel Yetkinlikler:

  Üye Olunan Dernek ve Kuruluşlar:

  Ücret

  Aylık Tercih Edilen Maaş:

  Yukarıda verilen bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Aksi ispat edildiği takdirde işime tazminatsız ve
  ihbarsız son verilmesini kabul ederim. Ayrıca bu imza ile kişisel bilgilerinizin veri bankamızda saklanmasını kabul
  etmektesiniz.
  Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd’ye göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.