Dış Bankacılık

Akreditif : İthalat ve İhracat işlemleriniz için en hızlı ve güvenli akreditif hizmeti Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. İle mümkün. Akreditif alıcının talep ve talimatına dayanarak bir Bankanın belli bir paraya kadar belli bir vade dahilinde belli belgeler karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla satıcıya ödeme yapacağını, lehdar tarafından keşide edilen poliçeleri kabül veya iştira edeceğini yazılı olarak taahhüt etmesidir. Akreditifli ödemede satıcı, mal bedelinin kendisine ödeneceği hususunda bir Banka taahhüdüne sahiptir. Alıcı ise Akreditif şartları kendi talep ve talimatına dayanılarak hazırlanacağından bu şartlar yerine getirilmedikçe satıcıya ödeme yapılmayacağından emindir. Uluslararası ticarette hem alıcıyı hem satıcıyı koruyan Akreditif işlemleri Bankamızda Milletlerarası Ticaret Odasının Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulamalar konusundaki 600 sayılı broşüre dayanılarak ve ülkemiz dahili kurallarına da uygun olarak deneyimli kadrosu aracılığı ile yürütülerek gerçekleştirilmektedir.

Teminat Mektubu : Limasol Türk Kooperatif Bankası Yurtiçi kurum ve kuruluşlara vermeniz gereken Türk lirası veya Döviz teminat mektubu işlemlerinizde en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunar.

Harici Garantiler : Yurtdışındaki şirketler ile yapacağınız anlaşmalar ve sözleşmeler neticesinde muhabir bankalarımız aracılığı ile Kesin Teminat Mektubu düzenletip ithalat işlemlerinizi kolaylaştırıp güvence altına alabilirsiniz.

Vesaik İşlemleri : Uluslararası Ticarette İhracatçı tarafından yüklenen emtianın anlaşılan şartlarda ve vadesinde ödeneceğinin garanti altına alınmasını sağlayan, İthalatçıya evrakların teslim edilip ihracatçıya ödemesinin gerçekleştirildiği bir ödeme şekli olan vesaik işlemlerinize Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd olarak aracılık edilmektedir.