Tarihçe

Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. (LTKB), Limasol’da 1939 yılında yerel bir kooperatif bankası olarak kurulmuştur. Bankamızın kuruluşundan beri üyelerinin vermiş olduğu değerli destek, muhabirlerinin telkin etmiş oldukları itimat ve her şeyden önce kadrolarının kabiliyet ve enerjisi sayesinde yüksek performans göstermiş ve bu sayede başarılı olmuş, büyümüş ve gelişmiştir. Bugün, özel ve tüzel nitelik taşıyan müşterilerine her türlü; finansal ürün ve hizmetleri sunmakta olan LTKB, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en eski ve en başta gelen finans kuruluşlarından biri olarak kabul edilmektedir. Dış bakışı, hem ulusal hem de uluslararası olan LTKB, tüm ürün ve hizmetlerini uluslararası seviyede de sağlamaktadır.

LTKB’nin gerçek sahipleri, gün geçtikçe çoğalan üyeleridir ve bu üyeler her üç yılda bir, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin gözetiminde gerçekleştirdikleri Genel Kurulda, Bankayı sevk ve idare eden Yönetim Kurulu’nu seçerler. Limasol Türk Kooperatif Bankası günümüzde bankacılık faaliyetlerini 250’yi aşkın personel ve 14 şube ile yüksek standartlarda hizmet vermektedir. Müşterilerinin gereksinimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler ve iştirakler gerçekleştirmiştir. Bu amaçla Kuzey Kıbrıs’ın 8 yerel bankası ile birlikte Kıbrıs’ın en genç Mastercard’ı olan Cardplus markasını yaratarak ekonomiye ve topluma çok önemli bir değer kazandırmıştır. Bankamız 1997 yılında sigortacılık alanında hizmet veren Limasol Sigorta’yı kurarak Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın yıllara dayanan birikimini ve güvenini sigortacılık alanında da yansıtmıştır.

LTKB’nin 84 yıllık başarısının sırrı ve gücü; idari mekanizması ile yüksek kalitedeki personelinin varlığından kaynaklanmaktadır. Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için, en iyi insanlara, sisteme ve fiziksel çevreye yatırım yapmak Bankamızın kuralı olmuştur. LTKB yalnızca deneyimli ve motive edilmiş personele sahip olduğu gibi, aynı zamanda en son teknolojiyle donatılmış da bulunmaktadır. Verimliliği yükseltmek ve gelirleri artırmak amacıyla insan kaynaklarına ve teknolojiye yapılan yatırımlar Bankamız yatırım programının esasını teşkil etmektedir. Banka’nın tüm çalışanlarında ekip çalışmasının ve katılımcılığın varlığı mevcuttur.

Bu yolla yaratıcı ve üretken fikir ve stratejilerin gelişmesi ve uygulanması teşvik edilip, desteklenmektedir. Müşterilerimizin en iyi hizmeti almalarını temin etmek için, LTKB personeli etkin bir eğitim ve denetime tabi tutulmaktadır. Ekip çalışması, kişiye saygı, çevresel ve sosyal sorumluluk kurumsal kültürümüzün en başta gelen öğeleridir.

Bankamız müşteri merkezli bankacılığa inanmaktadır ve bu bağlamda müşterilerimizin ihtiyaçlarını tamamıyla anlayıp, finans ve risk yönetimi yoluyla onların etkinliğini, üretkenliğini ve karlılığını artırmak için, oldukça fazla zaman ve özen göstermektedir.
Bankamızın müşteri ve muhabirleri bilmelidirler ki, çalışmakta oldukları Kurum’un gündeminde en kaliteli bankacılık hizmeti sunma dışında herhangi bir madde yoktur.

İleri görüş, kalite ve profesyonellik önemli değerlerimiz arasında olup, çalışma şeklimizi tanımlamaktadır.