Finansal Raporlar

Bankamızın, 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası madde 53 altında çıkarılan Muhasebe Sistemleri ile Belgelerin Saklanması Tebliği madde 17’ye göre KKTC Merkez Bankası’na gönderdiği ve en az iki (2) yerel gazetede yayımlanan, Bağımsız Denetim Kuruluşları’nca onaylı, yıllık bilanço ile kâr ve zarar cetvelleri ve Bağımsız Denetleme Kuruluşları raporları

Not: Aşağıdaki linkler yardımı ile dosyaları görüntüleyebilirsiniz.