Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. “Barış ” Konulu Fotoğraf  Yarışması

Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. “Barış ” Konulu Fotoğraf Yarışması

1. AMAÇ:
Tüm insanlar için barış içinde bir ülkede kardeşçe yaşama arzusunun fotoğraf sanatının olanakları kullanılarak paylaşılabilir olması amacıyla düzenlenen bu yarışmadafotoğraf tutkunlarının objektifinden, farklı bakış açılarının ve renklerinin bir araya geleceği heyecan dolu bir paylaşımı ortaya koyma hedeflenmektedir.
Yarışma; fotoğraf sanatının teknik ve estetik birleşiminden doğan özgürlük ortamının ortaya koyduğu “BARIŞ” temasının anlatılabilmesi ve bu duygu ile düşüncenin geniş kitlelere aktarılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca bu yarışmanın hoşgörü duygularını pekiştirererk ülke ve dünya barışına katkı sağlaması da amaçlar arasında yeralmaktadır.

2. KONU:“Barış”
Farklı fotoğraf teknikleri kullanılmak suretiyle ‘Barış’ ile ilgili fotoğraf kareleri, yarışma kapsamındadır. ‘Barış’ile ilgili olumlu ve öğretici etkenlerin de fotoğraf karelerinde yer alması olasıdır.

3. SERGİ TARİHİ, ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ: Daha sonra bildirilecektir.

4. KATILIM KOŞULLARI:
  i) Juri üyeleri ve Organizasyon Komitesi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılmazlar. Bu kategori dışındaki herkes yarışmaya katılım gösterebilir.

  ii) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

  iii) Yarışmaya gönderilecek eserler,Kıbrıs veya Kıbrıs dışında çekilmiş olabilir.

  iv) Eserler, siyah-beyaz veya renkli olabilir.

  v) Yurt içinde düzenlenmiş sergilerde veya fotoğraf yarışmalarında daha önce ödül veya sergileme alan fotoğraflar, bu etkinliğe gönderilemez. Daha önce ödül ve sergileme almış fotoğraflar, renk              tonları veya renkleri değiştirilse dahi, fotoğrafın birebir geçmişteki ile aynı olmasından dolayı farklı bir fotoğraf olarak kabul edilmez ve yarışmada kullanılamaz.

  vi) Her katılımcı en az 3 (üç) en çok 8 (sekiz) eserle yarışmaya katılabilir.

  vii) Katılımcılar, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri                        dışında hareket ettiği saptandığı durumda elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, kural ihlali işlemi uygulanır.

  viii) Jüri kararları kesindir. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstererek jüriyi yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklikleri yapanlar,              kural ihlali suçu işler ve elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz. Kural ihlali                nedeniyle iptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.

  ix) Yarışmaya sadece dijital eserler kabul edilir. Yarışmaya başvuran her katılımcı, eserlerinin yüksek çözünürlükte çekilmiş fotoğraflarının kaydedildiği CD veya DVD’de teslim edecektir.

  x)  Yarışmaya katılacak fotoğraflar; jpeg formatında, kısa kenarı 40 cm, uzun kenarı 60 cm ve 300 dpi, RGB renk modunda teslim edilmelidir.

  xi) Tamamen bilgisayar yazılımlarıyla, montajlama yolu ile oluşturulmuş (kolaj) ya da fotoğrafın orjinal özelliğini bozacak herhangi bir öğenin eklenmiş ve/veya var olan bir öğenin çıkartılmış                    olması durumunda eserler yarışma dışı bırakılırlar. Jüri, gerekli gördüğü takdirde katılımcılardanyarışmaya verilen eseri fotoğrafın orjinal veya raw formatı ile talep edebilir.

  xii) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda orjinal özelliğini bozmayacak kadrajlamalar, kontrast, aydınlık ve renk ayarları kabul edilecektir.

  xiii) Katılımcının A4 sayfasının yarısını geçmeyen, tarih ve olay esasına dayanan özgeçmişi DVD içerisinde bir dosyada yer almalıdır.

  xiv) Yarışmaya gönderilecek eserlerin herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı ve/veya işaret bulunmamalıdır. Katılımcılar, teslim edecekleri CD veya DVD’nin içinde                yer alan fotoğraflara, 7 (yedi) rakamdan oluşan bir rumuz ve eserin ismini yazmalıdır (örnek: 1234567 – yayaya saygı). Katılımcılar tüm fotoğrafları için tek bir rumuz kullanmalıdır. Rumuzda,              katılımcıların kimlik numaraları ve cep/ev telefon numaraları ile birebir benzerlik göstermemelidir. Katılımcılar, kapalı, yapıştırılmış bir zarf üzerine Rumuzlarını yazmalı ve zarf içerisinde,                  aşağıda sıralanan kişisel bilgiler, A4 sayfasına yazılmış şekilde yer almalıdır.

               i. Katılımcının adı, soyadı, ev ve işyeri, (varsa) GSM telefon numaraları;
               ii. E-mail adresi
               iii. Pasaport veya kimlik kartı fotokopisi

  xv) Yarışmada derece ve sergileme alan fotoğraflar, sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile, ayrıca bir telif hakkı ücreti ödenmeden Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumu tarafından afiş,                     broşür, katalog, basılı yayınlarda ve dijital ortamlarda kullanılabilecektir.

  xvi) Katılımcılar, yarışmaya gönderecekleri eserlerini Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın dilediği yerde kullanma, görsel olarak yayınlama, hediye etme, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde                  satışını yapma, satışından elde edilen gelirleri bir derneğe bağışlama, hibe etme, görsel kullanımına sağlama, farklı ilçelerde sergi açma ve her türlü kullanım ve mülkiyet hakkının sahibi                        olarak dilediği şekilde davranma hakkına haiz olduğunu kabul ederler.

  xvi) Yarışma sonrası açılacak sergi/sergiler için fotoğraflar, Limasol Türk Kooperatif Bankası tarafından bastırılacak olup, katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir. Fotoğraflar,                      bastırıldıktan sonra serginin dolaşımı söz konusu olduğunda, bu dolaşımda yer alabilecektir.

  xvii) Yarışma şartnamesi, www.limasolbank.com.tr adresinden temin edilebilir.

5. SON KATILIM TARİHİ:
Katılımcılar, yarışmaya sunacakları fotoğrafların kayıtlı olduğu CD veya DVD’yi, içerisinde özel bilgilerin bulunduğu rumuzlu zarflarla birlikte, en geç 16 Mayıs 2016 tarihine kadar çalışma saatleri içerisinde aşağıda belirtilen merkezlerde “Alındı Belgesi” karşılığında teslim edeceklerdir.

Teslim adresleri:

Limasol Türk Kooperatif Bankası: 38, Atatürk Caddesi, Yenişehir Lefkoşa
(temasa geçmek için: Ceylan Çınarlılı – Tel: 444 5852 Dahili 194).

6. JÜRİ ÜYELERİ:
Juri üyeleri daha sonra açıklanacaktır.

7. DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL:
a) Etkinliğe gönderilecek eserler, jürinin saptayacağı yöntem ile değerlendirilecektir.
Jüri tarafından sergilenmeye değer bulunan eserler içerisinden Birincilik Ödülü, İkincilik Ödülü, Üçüncülük Ödülü, Juri Özel Ödülü ve en fazla sergileme alan fotoğrafçı Ödülü olarak                              değerlendirilecektir.
b) Jüri, değerlendirme sonucunu iki nüshadan oluşan “Değerlendirme Tutanağı” ile saptar. Bu tutanak, jüri üyelerince imzalanır.

8. ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü: 5000 TL
İkincilik Ödülü: 2000 TL
Üçüncülük Ödülü: 1000 TL
Jüri Özel Ödülü: 1000 TL
En fazla sergileme alan fotoğrafçı Ödülü: 1000 TL