Limasol Bankası’nda Yüksek Katılımlı Mali Genel Kurul

Limasol Bankası’nda Yüksek Katılımlı Mali Genel Kurul

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 2012 Mali Yılı hesaplarının görüşülerek oybirliğiyle aklandığı genel kurulda ayni yılın finansal ve operasyonel sonuçlar açısından maksimum verimlilikte kapatıldığı da vurgulandı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın (LTKB) 2012 yılı Mali Olağan Genel Kurul toplantısı hafta sonunda yapıldı. LTKB’nin Lefkoşa Merkez Binası Kültür Salonu’nda, banka yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve hissedarların yoğun katılımıyla gerçekleşen mali genel kurulda banka’nın 2012 yılının Kooperatif Dış Denetçileri tarafından teftiş edilen hesapları oybirliği ile onaylandı.
Kooperatif Şirketler Mukayitliği Baş Müfettişi Hasan Unvan’nın başkanlığındaki divan kurulu tarafından yönetilen, mali genel kurul, Banka Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu ve Banka Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler’in banka faaliyetlerine ilişkin sunumları ile devam etti. Genel Kurul, hissedarların görüş ve önerilerini iletmesinin ardından kapalı oy usulü ile oylamanın yapılması ile sona erdi.

LTKB Genel Müdürü İlkin Yoğurtcuoğlu genel kurula hitaben yaptığı konuşmada, dünyayı saran global krizlere rağmen Limasol Bankası’nın çalışarak, üreterek, ekonomiye kredi desteği sağlarken, istihdam sorununa da katkılar koyduğunu, bir yandan da çağdaş bankacılığın en yeni ürünleriyle halkı ve müşterilerini tanıştırmayı sürdürdüğünü bildirdi. Yoğurtçuoğlu, ülke bankacılığında hedefledikleri zirve için doğru adımlar, çağdaş yaklaşımlar ve her koşulda müşteri memnuniyetine odaklanan anlayışlara özel önem vermeye devam edeceklerini kaydetti.

KEMALER: “ Hizmette bireysel ihtiyaçları toplumsal duyarlıkla sentezleyen lider yerel bankayız”
LTKB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, bankanın vizyon, misyon ve geleceğe dönük stratejilerini özetleyen konuşmasında, yaşanan küresel ve ülkesel durgunluğa rağmen banka’nın finansal ve operasyonel sonuçlar açısından çalışmalarını maksimum verimlilik te devam ettirdiğini vurguladı.
“ Limasol Bankası olarak sektör içinde risk yönetimine odaklanan ve uluslararası kabul gören kurumsal yönetim standartlarına uyumlu çalışma anlayışımız sayesinde gerek finansal gerekse operasyonel sonuçlarımız açısından verimli bir yılı daha geride bırakacağımıza inanıyorum” diyen Kemaler, başarılarda en büyük pay sahibi olarak çalışanları, kendilerine güvenen ve arkalarında önemli bir güç olarak duran müşteriler ve hissedarları gördüğünü vurguladı.
Her kurumun şeffaf ve denetlenebilir olması prensibinden hareketle banka ve yan kuruluşlarının uluslararası saygınlıkta ve standartta denetim programları uyguladığına işaret eden Kemaler, hizmette bireysel ihtiyaçları toplumsal duyarlılıkla sentezleyebilen lider yerel banka konumunda olduklarını kaydetti.