Limasol Bankası’nda Mali Genel Kurul Yapıldı


Limasol Bankası’nda Mali Genel Kurul Yapıldı

(Mali Genel Kurula Yoğun Hissedar Katılımı)

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın (LTKB) 2014 yılı Mali Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Limasol Bankası’nın Lefkoşa Merkez Binası Kültür Salonu’nda, banka yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve hissedarların yoğun katılımıyla gerçekleşen mali genel kurulda banka’nın 2014 yılının Dış Denetim firması tarafından teftiş edilen hesapları oybirliği ile onaylandı.

Hüseyin Kemaler Başkanlığında oluşan divan kurulu tarafından yönetilen mali genel kurul, sunumlar ile başladı. Banka yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler’in ardından banka Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu bankanın mali-finansal durumu, performansı ve faaliyetlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.  Genel Kurul, Kooperatif Dış Denetcisi G.Saydam & Co Y.M.M Ltd tarafından hazırlanan 2014 Mali Yılı Teftiş Edilmiş Hesaplar ile Teftiş Raporlarını içeren raporun direktör Mehmet Saydam tarafından okunması, hissedarların görüş ve önerilerini iletmesinin ardından kapalı oy açık sayım yöntemi ile oylamanın yapılmasıyla sona erdi.

Yoğurtçuoğlu
Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu genel kurula hitaben yaptığı konuşmada, dünyayı saran global krizlere rağmen Limasol Bankası’nın çalışarak, üreterek, ekonomiye kredi desteği sağlarken, istihdama  da katkılar koyduğunu, bir yandan da çağdaş bankacılığın en yeni ürünleriyle halkı ve müşterilerini tanıştırmayı sürdürdüğünü bildirdi. Yoğurtçuoğlu, ülke bankacılığında hedefledikleri zirve için doğru adımlar, çağdaş yaklaşımlar ve her koşulda müşteri memnuniyetine odaklanan anlayışlara özel önem vermeyi sürdüreceklerini söyleyerek, Bankanın gösterdiği performansa  katkı koyan Yönetim Kurulu Üyeleri, Hissedarlar, Müşteriler ve Banka Çalışanlarına  teşekkür ederek genel kurulun Limasol Bankası camiası için hayırlı olmasını temenni etti.

Kemaler
Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, bankanın vizyon, misyon ve geleceğe dönük stratejilerini özetleyen konuşmasında, yaşanan küresel ve ülkesel durgunluğa rağmen banka’nın finansal ve operasyonel sonuçlar açısından çalışmalarını yüksek verimlilik ortamında  devam ettirdiğini vurguladı.
Çağdaş ürün ve hizmetlerle müşterilerin ve halkın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirten Kemaler, gelirlerinin bir kısmı ile toplumu kucaklayan sosyal sorumluluk projelerine katkı koyduklarını bu alanda Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu oluşturarak finans sektöründe bir ilki gerçekleştirdiklerine vurgu yaptı.
Her kurumun şeffaf ve denetlenebilir olması prensibinden hareketle banka ve yan kuruluşlarının uluslararası saygınlıkta ve standartta denetim programları uyguladığına işaret eden Kemaler, hizmette bireysel ihtiyaçları toplumsal duyarlılıkla sentezleyebilen lider yerel banka konumunda olduklarını söyledi.

Kemaler, sağlanan yüksek verimlilikte büyük payı olan banka yönetim ve çalışanları ile Sigorta müdür ve personeline içtenlikle teşekkür etti. Ayrıca konuşmasında hissedarlara Limasol Bankası hisselerinden alarak sermaye katkısında bulunmaları ve Limasol Sigorta hisselerine de yatırım yapmaları çağrısında bulunarak sözlerini tamamladı.