Limasol Bankası’nda Mali Genel Kurul Yapıldı

Limasol Bankası’nda Mali Genel Kurul Yapıldı

Mali Genel Kurula Yoğun Hissedar Katılımı

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 2013 Mali Yılı hesaplarının görüşülerek oybirliğiyle kabul ettiği genel kurulda ayni yılın finansal ve operasyonel sonuçlar açısından maksimum verimlilikte kapatıldığı da vurgulandı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın (LTKB) 2013 yılı Mali Olağan Genel Kurul toplantısı geçtiğimiz hafta sonunda yapıldı.

LTKB’nin Lefkoşa Merkez Binası Kültür Salonu’nda, banka yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve hissedarların yoğun katılımıyla gerçekleşen mali genel kurulda banka’nın 2013 yılının Kooperatif Dış Denetçileri tarafından teftiş edilen hesapları oybirliği ile onaylandı.

Kooperatif Şirketler Mukayitliği Baş Müfettişi Münüre Ruh’un başkanlığındaki divan kurulu tarafından yönetilen mali genel kurul, Banka Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ve Banka Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu’nun faaliyetlerine ilişkin sunumları ile devam etti. Genel Kurul, Kooperatif Dış Denetcisi G.Saydam & Co Y.M.M Ltd tarafından hazırlanan 2013 Mali Yılı Teftiş Edilmiş Hesaplar ile Teftiş Raporlarını içeren raporun direktör Mehmet Saydam tarafından okunması, hissedarların görüş ve önerilerini iletmesinin ardından kapalı oy açık sayım yöntemi ile oylamanın yapılmasıyla sona erdi.

LTKB Genel Müdürü İlkin Yoğurtcuoğlu genel kurula hitaben yaptığı konuşmada, dünyayı saran global krizlere rağmen Limasol Bankası’nın çalışarak, üreterek, ekonomiye kredi desteği sağlarken, istihdam sorununa da katkılar koyduğunu, bir yandan da çağdaş bankacılığın en yeni ürünleriyle halkı ve müşterilerini tanıştırmayı sürdürdüğünü bildirdi. Yoğurtçuoğlu, ülke bankacılığında hedefledikleri zirve için doğru adımlar, çağdaş yaklaşımlar ve her koşulda müşteri memnuniyetine odaklanan anlayışlara özel önem vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kemaler’in Konuşması

LTKB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, bankanın vizyon, misyon ve geleceğe dönük stratejilerini özetleyen konuşmasında, yaşanan küresel ve ülkesel durgunluğa rağmen banka’nın finansal ve operasyonel sonuçlar açısından çalışmalarını yüksek verimlilik ortamında devam ettirdiğini vurguladı.

Limasol Bankası olarak sektör içinde risk yönetimine odaklanan ve uluslararası kabul gören kurumsal yönetim standartlarına uyumlu çalışma anlayışı sayesinde gerek finansal gerekse operasyonel sonuçlar açısından verimli bir yılı daha geride bırakacaklarına inandığını belirten Kemaler, başarılarda en büyük pay sahibi olarak çalışanları, kendilerine güvenen ve arkalarında önemli bir güç olarak duran müşteriler ve hissedarları gördüğünü kaydetti.

Her kurumun şeffaf ve denetlenebilir olması prensibinden hareketle banka ve yan kuruluşlarının uluslararası saygınlıkta ve standartta denetim programları uyguladığına işaret eden Kemaler, hizmette bireysel ihtiyaçları toplumsal duyarlılıkla sentezleyebilen lider yerel banka konumunda olduklarını söyledi. Banka’nın önemli iştiraklerinden biri olan Limasol Sigorta’nın da 2013 mali yılını Pazar payını ve buna bağlı karlılığını artırarak büyümesinden yönetim olarak mutlu olduklarını ifade eden Kemaler, Sağlanan yüksek verimlilikte büyük payı olan banka yönetim ce çalışanları ile Sigorta müdür ve personeline içtenlikle teşekkür ederek sözlerini tamamladı.