Limasol Bankası Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı

Limasol Bankası Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın olağanüstü Genel Kurulunda bankanın yeni vizyonuna güç katmayı amaçlayan tüzük değişiklikleri ve Limasol Bankası’nın kayıtlı sermayesinin TL 100,000,000. (Yüz milyon Türk Lirası)’na yükseltilmesi talebi yaklaşık %99 oranındaki evet oyu ile  onaylandı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın (LTKB) olağanüstü genel kurulu geçtiğimiz gün yapıldı. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği denetim ve gözetiminde LTKB’nin Lefkoşa Merkez Binası Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurula, banka yönetim kurulu üyeleri, hissedarlar ve hisse sahibi banka çalışanları katıldı.
Divan’ın oluşmasıyla başlayan genel kurulda saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması, banka Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Kemaler’in açılış konuşmasının ardından hazırlanan tüzük değişiklikleri görüşülerek oylamaya sunuldu. Belirlenen gündem çerçevesinde tüzükteki 6 maddenin değişikliklerinin görüşülerek onaylandığı, kayıtlı sermayenin 20 Milyon TL’den 100 Milyon TL’ye  çıkartıldığı, İstikrazın 1 Milyar TL’ye ve hisse beher değerlerinin güncel değerlere  yükseltildiği genel kurulu Kooperatif Başmüfettişi Hasan Ünvan yönetti. Genel Kurul, katılımcıların bankanın geleceğine ve yeni vizyonuna ilişkin görüş, düşünce ve önerilerinin yer aldığı dilek ve temenniler bölümü ve ardından kokteyl parti ile noktalandı.

KEMALER: “ Tüzük Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı Bankanın Önünü Açacak”

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, olağanüstü genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, halktan aldığı güvenle güçlenerek yoluna devam eden Limasol Bankası’nı gelinen aşamada yeni ve güçlü bir vizyona kavuşturacak, çağdaş, modern bankacılıkla kooperatif ruhunun güçlü bir sentezini oluşturacak tüzük değişikliklerine gereksinim duyulduğunu söyledi. Kemaler, Bankaya daha ilerici etkinlik sağlamak arzusuyla gündeme getirilen  tüzük değişikliklerinin hazırlanmasında görüş düşünce ve önerileriyle katkı koyan hissedarlara ve değişiklikleri hayata geçirmek amacıyla genel kurulda yer alan tüm katılımcılara yönetim kurulu adına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.