Limasol Bankası Olağan Mali Genel Kurulu Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Limasol Bankası Olağan Mali Genel Kurulu Yoğun Katılımla  Gerçekleşti

Limasol Bankası Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu 20 Nisan 2016 Tarihinde  Banka Genel Merkezinde yapıldı.

Limasol Bankası’nın 2015 Mali Yılı hesaplarının görüşülerek geçerli oyların oybirliği, kullanılan oyların ise %99.74  oranıyla onaylandığı  genel kurulda ayni yılın finansal ve operasyonel sonuçlar açısından maksimum verimlilikte kapatıldığı da vurgulandı.

Limasol Bankası Genel Müdürlük Binası Kültür Salonunda banka yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve hissedarların yoğun katılımıyla gerçekleşen mali genel kurulda bankanın 2015 yılının Dış denetçileri tarafından teftiş edilen hesapları oybirliği ile onaylandı.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Baş Müfettişi Çiğdem Güner‘in Başkanlığındaki divan kurulu tarafından yönetilen mali genel kurul, Banka Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ve Banka Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu’nun Banka faaliyetlerine ilişkin sunumları ile devam etti. Genel Kurul, Kooperatif Dış Denetçisi G. Saydam & Co Y.M.M Ltd. tarafından  hazırlanan 2015 Mali yılı teftiş edilmiş hesaplar ile teftiş raporlarını içeren raporun direktör Mehmet Saydam tarafından okunması, hissedarların görüş ve önerilerini iletmesinin ardından kapalı oy açık sayım yöntemi ile oylamanın yapılmasıyla sona erdi.

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler konuşmasında  Bankanın çalışmalarını “Kurumsal Yönetim İlkeleri” çerçevesinde finansal ve operasyonel sonuçlar açısından yüksek verimlilikle devam ettirdiğini belirterek şunları söyledi: “Bankamız 2015 yılında yüksek bir kar elde ederek yılı kapatmıştır. Bu kar trendi siz değerli hissedarlarımıza taahhüt ettiğimiz üzere 2017 yılında temettü dağıtabileceğimize olan inancımızı bir o kadar  daha arttırmıştır. Önceliğimiz her zaman Limasol Bankası’nın varlığının korunmasıdır. Bu amaçla ekonomik akıl ve  Bankalar Yasasını da gözeterek hayal ediyor, kurguluyor, planlarımızı yapıyor ve hayata geçiriyoruz.”

Kurumların şeffaf olması prensibinden yola çıkan Banka ve yan kuruluşlarının uluslararası  saygınlıkta ve standartta denetim programları ile denetlendiğini işaret eden Kemaler, hizmette bireysel ihtiyaçları toplumsal duyarlılıkta sentezleyebilen öncü  yerel banka konumunda olduklarını söyledi. Bankanın önemli iştiraklerinden biri olan Limasol Sigorta’nın da 2015  mali yılını Pazar payını ve buna bağlı karlılığını artırarak büyümesinden ve diger kurumsal varlıklarının gösterdigi performanstan yönetim olarak mutlu olduklarını da ifade eden Kemaler, sağlanan yüksek verimlilikte büyük payı olan banka yönetim ve çalışanları, sigorta müdür ve personeline ve diger yan kuruluşlarının çalışanlarınaiçtenlikle teşekkür etti.

Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu ise genel kurula hitaben yaptığı konuşmada,Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik krize rağmen Limasol Bankası’nın çalışarak, üreterek ekonomiye katkı koyduğunu ve KKTC Bankacılık Sektörü ortalamasının üzerinde bir performans göstererek yılı kapattığını belirtti.  “Artan ivmede emin ve başarılı adımlarla büyüyen Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın bu başarısının temel sebebi ekip ruhuyla çalışmasıdır. Köklü geçmişimizi güvenli geleceğe taşıyabilme yolculuğumuzda bizlere verdikleri destekten dolayı başta Yönetim Kurulumuza, değerli hissedarlarımıza ve bizlere her zaman güven duyan saygıdeğer müşterilerimize teşekkürlerimi sunar, başarımızın temelini oluşturan kıymetli çalışma arkadaşlarımı bu vesileyle tekrardan tebrik ederim” diyen Yoğurtçuoğlu,  mali verileri de içeren faaliyet raporunu aktardıktan sonra,Genel Kurul’un Limasol Bankası camiasına hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasını tamamladı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası hesaplarını denetlemekle yükümlü olan G. Saydam & Co. adına Banka denetim raporunu sunan Mehmet Saydam, denetim raporunu sunduktan sonra şunları dile getirdi: “Denetçi olarak göreve başladığımız  ilk yıldan bu yana her türlü ekonomik, siyasal istikrarsızlık ve yoğun bir şekilde hayata geçirilen yasal düzenlemelere karşın  Limasol Bankası Yönetim Kurulu ve Yöneticilerinin  büyüme yönünde ortaya koyduğu istikrarlı çalışmalar tarafımızdan takdirle karşılanmaktadır. Yerel bankalar yanısıra uluslararası bankaların  yoğun rekabet yarattığı bir sektörde istikrarlı büyüme trendi  gösteren Limasol Bankası’nın tüm Yönetim Kurulu Üyelerini, Üst Düzey Yönetici ve Çalışanlarını gönülden tebrik ederim”.