Kooperatifler Şirketler Gelişim Komitesi Çalışmalarını Sürdürüyor

Kooperatifler Şirketler Gelişim Komitesi Çalışmalarını Sürdürüyor

30 Kasım 2013 tarihinde Limasol Türk Kooperatif Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Kooperatif Şirketlerin Ekonomideki Güncel Yeri isimli panel ve açık oturumun ardından kabul edilen toplantı bildirgesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

KKTC genelinde pekçok kooperatif şirket temsilcisi ve üst düzey yetkilinin de katılım gösterdiği panel ve açık oturumda kooperatif şirketlerin ekonomideki güncel yeri tartışılıp, “iş modeli olarak kooperatif yapılanma ve küçük ekonomiler için örnek modeller” konusu ele alınmıştı. Panel ve açık oturum sonunda oybirliği ile kabul edilen önerge doğrultusunda kooperatif şirketlerin oluşum ve girişimlerini gerçekleştirecek bir komite kurulması kararına istinaden çalışmalar devam ediyor.

Hedef daha güçlü kooperatifçilik yapısı

Kooperatif Şirketler Komitesi 18 Kooperatiften oluşmaktadır. Bu kooperatiflerin biraraya geliş sebepleri ayni çatı altında birleşebilecek hukuki zemini oluşturmak, birlikte kararlar alarak kooperatiflerin ekonomik dinamizmini güçlendirmek ve taleplerini kamuoyuna ve ilgili kurumlara daha kolay duyurmaktır.Kooperatifçiliğin yayılması ve gelişmesine yönelik çalışmaları komite birleşik bir çatıda sürdürmeyi planlamaktadır.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. Ana Sponsorluğunda 30 Kasım 2013 tarihinde düzenlenen panelde komitenin hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komitenin hedefleri:

1-   Kooperatif kuruluşlarına ortak iletişim imkânı sağlayacak olan yayın organının oluşturulmasını planlayacaktır.

2-   Kooperatiflerin üretim, pazarlama, mali ve hukuksal konularda yardım alabileceği ortak girişimin oluşturulması için plan hazırlayacak veya hazırlatacaktır.

3-   Kooperatiflerin talep ve gelişimini sağlayacak olan yasal yetki ve yeteneği olan bağımsız birliğin oluşturulması için girişimde bulanacaktır.

4-   2014 Yılında Dünya Kooperatif Sempozyumuna Kıbrıs Türk Kooperatiflerinin temsil edilmesini sağlayacak olan girişimlerde bulunacaktır.

Kooperatif Şirketler Gelişim Komitesi alt komiteler ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu komiteler a)İletişim Komitesi- kurulan komitenin iletişimini ve tanıtımını yapacak b)Hukuk Komitesi- Tüzük değişikliği için çalışacak c)İdari Yapılanma Komitesi- Finansal işleri takip edecektir.

Tüm Kooperatif Şirketlere çağrı yapılıyor

Kooperatif Şirketlerin Gelişim Komitesi , tüm kooperatiflere çağrıda bulunarak temas kurmak isteyenlerin 228 03 33 – dahili 205 nolu telefonu aramalarını istedi.