Çocuk Kitapları Masaya Yatırılıyor

Çocuk Kitapları Masaya Yatırılıyor

1939 yılında Limasol’da  kurulan Limasol Türk Kooperatif Bankası LTD.  2011’de Limasol Sosyal Sorumluluk CO.’yu  (LSS) kurmuş ve hiç bir kar amacı gütmeden sürdürülebilir –daha iyi- bir yaşam sağlayabilmek için bu yöndeki çalışmalarına LSS çatısı altında güç kazandıracağını belirtmişti.

Çevre, kültür, sanat, spor ve sağlık alanlarında çalışmayı amaçlayan Limasol Sosyal Sorumluluk Co. Bu yıl  çocuklara yönelik çok kapsamlı bir çalışma başlattı.

LSS Co.“Bir dünya daha var, gördüklerinden başka. Bir dünya kitap var. Bir dünya bakış var.
Bir dünya dünya var. Geç öteye…. İlerle… Büyü… Ve yarat dünyanı” diyor.

İşte böylesi büyük ve özgün  “bir dünya” yaratabilmek için çocuk –sanat- kitap-sanatçı buluşmalarını destekliyor. LSS CO. Ayrıca günümüz sorunlarından biri olan okuma sevgisinin azlığı ve okumaya karşı artan tembelliği gündemlerine aldıklarını aktardılar. Özgün ve güçlü “bir dünya” yaratabilmek için yaratıcı okuma çalışmaları düzenleyip, kitapların çocuklar üzerindeki etkilerinin anlatılacağı samimi toplantılar ve bilimsel konferanslar düzenleyeceklerini açıkladılar.  İlk konferansın çocuklara kitap alan yetişkinlere veya kitap seçimlerinde yardımcı olabilecek öğretmenlere yönelik olacağı belirtildi.

Çocuk kitaplarının sayısının artmasına rağmen içeriklerinin yeterliliği ve etkilerinin büyük bir tartışma söz konusu olduğunun altını çizen Limasol Sosyal Sorumluluk yetkilileri belli ideolojileri dayatan veya görseli bol ancak içeriği boş çocuk kitaplarının sayısının hızlıca arttığını belirtip çocuk kitaplarına daha fazla önem verilesi ve bu konuda aile, öğretmen ve kitap evlerinin daha bilinçli olması gerektiğinin altını çizdiler.

“Bir Dünya Kitap Var” isimli konferansta  konuşmacıların Doç. Dr. Mesude Atay, Ayşen Dağlı ve Hatice Tezcan olacağı açıklandı. Konferansın 7 Mart saat 14:30’da LTKB, Lefkoşa Merkez binasında gerçekleşeceğini ve konferans sonrasında sunulan bilgilerin kitapçık haline dönüştürülüp ilgili Bakanlık, ilkokul müdürleri ve yöneticileri ile paylaşılacağı da belirtildi.