MTN (Medium Term Notes)

MTN

MTN ( Medium Term Notes): MTN, 1 yıldan kısa vadeliler için finansman bonosunu, ve 1 yıldan uzun vadeli için de tahvili ifade eder.

MTN’ler ulusal ve yabancı şirketler, ulusal üstü kurumlar ve bağımsız ülkeler için temel bir fon kaynağı haline gelmiştir.

MTN Özellikleri

  • MTN belirlenmiş bir faiz oranıyla, belirli bir zaman çerçevesi içinde, bir borcun geri ödenmesini zorunlu kılan bir borç senedidir.
  • İlgili ürünler vadeye kadar elde tutulacak ürünlerdir.
  • MTN ihraç yöntemiyle piyasaya sunulur.

MTN’i Avantajlı Kılan Nedir ?

  • Yabancı Para (USD,EUR,GBP) mevduat faiz oranlarından daha iyi bir getiriye sahiptir.
  • MTN, tahvillere benzer ancak diğer borç senetlerine göre daha kısa bir vade tarihine sahiptir.

Yatırımlarınızı çeşitlendirmek ve daha fazla getiri sağlamak amacıyla, MTN ürünümüz için bize ulaşın.