Mevduat Faiz Oranları

20 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanan faiz oranları:

VADE

USD.

EURO.

STG.

VADESİZ

0,00

0,00

0,00

HAFTALIK VADELİ

0,50

0,50

0,50

1 AY VADELİ

1,50

1,50

1,50

3 AY VADELİ

1,50

1,50

1,50

6 AY VADELİ

1,50

1,50

1,50

1 YIL VADELİ

1,75

1,75

2,00

1 YIL VADELİ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ

1,50

1,50

1,75

 

 

 

BANKAMIZA ÖZEL UYGULAMALI MEVDUAT FAİZ ORANLARI (%)
MEVDUAT GRUP TÜRÜ UYGULANACAK FAİZ ORANI (%)
TL. HAFTALIK 1 AY 3 AY 6 AY 1 YIL 1 YIL 1 AY
1,00 / 50,000 4,00 11,00 11,00 11,25 11,50 11,25
50,001 / 100,000 5,00 11,50 11,50 11,75 12,00 11,75
100,001 / 300,000 5,25 12,50 12,50 12,75 13,00 12,75
300,001 / 500,000 5,50 13,50 13,50 13,75 14,00 13,75
500,001 / 750,000 6,00 14,00 14,00 14,25 14,50 14,25
750,001 / 1,000,000 7,00 14,50 14,50 14,75 15,00 14,75
1 MİLYON ÜZERİ 8,00 15,00 15,00 15,25 15,50 15,25

Mevduat Faizi Stopaj Oranları

  • Gerçek kişilerce elde edilen Türk Lirası cinsinden tahvilat veya mevduat faizleri % 15 (Yüzde On Beş)
  • Tüzel kişilerce elde edilen Türk Lirası cinsinden tahvilat veya mevduat faizleri % 15 (Yüzde On Beş)
  • Gerçek veya tüzel kişilerce döviz cins inden elde edilen tahvilat veya mevduat faizleri % 18 (Yüzde On Sekiz)
  • Gerçek veya tüzel kişilerce devlet tahvillerinden elde edilen tahvilat veya mevduat faizleri % 0 (Yüzde Sıfır)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Madde 34;

  1. Bankalar, yurt dışındaki şubeleri, merkezleri ve şirketleri veya başka banka veya banka dışı finansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik kişilerden mevduat veya katılım fonu kabul edemezler.
  2. Bankaların yurt dışındaki şubeleri, merkezleri ve şirketleri veya başka banka veya banka dışı finansal kuruluşlar adına mevduat veya katılım fonu toplamak üzere personel istihdam etmeleri, müşterilerini bu kuruluşlara yönlendirmeleri veya evrak düzenlemeleri, yetkisiz mevduat veya katılım fonu kabulü sayılır.”

Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu kapsamındaki mevduat;

  • Bankalarda 20,000.-Euro’ya kadar açılmış olan tüm tasarruf mevduatları TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU sigortası kapsamındadır.

GAYRINAKDİ KREDİLER

Hizmet
Tanımı

Detaylı
Açıklama

Komisyon Ücret
Tarifesi

NOT

Yurtiçi Teminat Mektupları Geçici olanlar

Bloke Karş. Binde 5 (%0,5) , diğer %1

Bloke karşılığı 0,5 diğer %1
Yurtiçi Teminat Mektupları 1 – 6 ay vadeli

1%

Yurtiçi Teminat Mektupları 7 – 12 ay vadeli

2%

Yurtdışı Teminat Mektupları 1 – 3 ay vadeli

1%

Muhabir Banka Masrafı (seçilen muhabire göre değişiklik gösterir)
Yurtdışı Teminat Mektupları Geçici olanlar4 – 6 ay vadeli

2%

Muhabir Banka Masrafı (seçilen muhabire göre değişiklik gösterir)
Yurtdışı Teminat Mektupları 7 – 9 vadeli

3%

Muhabir Banka Masrafı (seçilen muhabire göre değişiklik gösterir)
Yurtdışı Teminat Mektupları 10 – 12 ay vadeli

4%

Muhabir Banka Masrafı (seçilen muhabire göre değişiklik gösterir)
Y.T.M Kesin / Avans Nitelikli Olanlar 1 – 3 ay vadeli

1%

Y.T.M Kesin / Avans Nitelikli Olanlar 4 – 6 ay vadeli

2%

Y.T.M Kesin / Avans Nitelikli Olanlar 7 – 9 vadeli

3%

Y.T.M Kesin / Avans Nitelikli Olanlar 10 – 12 ay vadeli

4%

EVRAK KARŞILIĞI KREDİLER
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
TL Akreditif Vadesiz (Teyitsiz) %1 + 50 TL Tel. Ücreti (ilk üç ay için) Sonraki her ay içinde(Binde iki) %0,2 kom. alınır
TL Akreditif Vadeli (Teyitsiz) %1 + 50 TL Tel. Ücreti (ilk üç ay için) Sonraki her ay içinde(Binde iki) %0,2 kom. alınır
TL Akreditif Vadesiz (Teyitli) %1,5 + 50 TL Tel. Ücreti (ilk üç ay için) Sonraki her ay içinde(Binde iki) %0,2 kom. alınır
TL Akreditif Vadeli (Teyitli) %1,5 + 50 TL Tel. Ücreti (ilk üç ay için) Sonraki her ay içinde(Binde iki) %0,2 kom. alınır
Döviz Akreditif Vadesiz (Teyitsiz) %1 + 50 TL Tel. Ücreti (ilk üç ay için) Sonraki her ay içinde(Binde iki) %0,2 kom. alınır
Döviz Akreditif Vadeli (Teyitsiz) %1 + 50 TL Tel. Ücreti (ilk üç ay için) Sonraki her ay içinde(Binde iki) %0,2 kom. alınır
Döviz Akreditif Vadesiz (Teyitli) %1,5 + 50 TL Tel. Ücreti (ilk üç ay için) Sonraki her ay içinde(Binde iki) %0,2 kom. alınır
Döviz Akreditif Vadeli (Teyitli) %1,5 + 50 TL Tel. Ücreti (ilk üç ay için) Sonraki her ay içinde(Binde iki) %0,2 kom. alınır
Standby/LC/Döviz Açılış kom. %1 + (yıllık %1)
Standby/LC/TL Açılış kom. %1 + (yıllık %0,5)
İthalat Akreditiflerinde Yapılan Tadilatlar Her işlem için 15 TL
DIŞ BANKACILIK HİZMETLERİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
İhracat Akr. Devri için alınan komisyon (Binde bir) %0,1
İthalat ve Vesaik İşlerimleri (TL Cinsi) (Binde üç) %0,3+ 10 TL Tel. Ücreti
İthalat ve Vesaik İşlerimleri (YP Cinsi) (Binde dört) %0,4 + 12 TL Tel Ücreti
Aval Komisyonu 1%
Air-waybill Garantisi Sabit 10 USD
Garanti Komisyonu Sabit 20 TL
HAVALE İŞLEMLERİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Yurtiçi Havaleler Müşteri hesabından başka bir müşteri hesabına yapılan virman Muaf
Yurtiçi Havaleler Müşteri olmayan kişinin yine müşteri olmayan kişiye yaptığı havale 15 TL
Yurtiçi Havaleler Bankalar arası Müşteri hesaplarına yapılan yatırımlar Muaf
Yurtiçi Havaleler 1 TL – 1000 TL arası (EÖS) 10 TL personel muaf
Yurtiçi Havaleler 1000 TL üzeri (EÖS) 20 TL personel muaf
Yurtdışı Havaleler Giden havaleler (TL+YP) Personele %0,1 kom. + %3 BSIV alınır. Küçük miktarlarda min. 1TL + %3 BSIV alınır
Yurtdışı Havaleler Giden havaleler TL Min. 5 TL (Bindebirbuçuk) %0,15 İlave TEL + BSİV ücreti alınır (10 TL + %3 BSIV)
Yurtdışı Havaleler Giden havaleler YP Min. 5 TL (Bindeikibuçuk) %0,25 İlave TEL + İnternet + BSİV ücreti alınır (12 TL + 10 TL + %3 BSIV)
Yurtdışı Havaleler Gelen havaleler TL Min. 5 TL (bindebir) %0,1 Personele %0,1 kom. + %3 bsiv alınır. Küçük miktarlarda min. 1TL + %3 bsiv alınır
Yurtdışı Havaleler Gelen havaleler YP Min. 5 TL muadili (bindebir) %0,1 Personele %0,1 kom. + %3 bsiv alınır. Küçük miktarlarda min. 1TL + %3 bsiv alınır
Yurtdışı Havaleler TRL Giden Havale
(0.01-10.000,00)
4 TL TL havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler TRL Giden Havale
(10.000,01-50.000,00)
6 TL TL havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler TRL Giden Havale
(50.000,01-100.000,00)
10 TL TL havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler TRL Giden Havale
(100.000,01-250.000,00)
15 TL TL havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler TRL Giden Havale
(250.000,01-500.000,00)
20 TL TL havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler TRL Giden Havale
(500.000,01 – 1.000.000,00)
30 TL TL havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler TRL Giden Havale
(1.000.000,01-∞)
40 TL TL havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler EUR Giden Havale (Almanya)
(0.01-25.000,00)
30 EUR Almanya’ya gönderilen  EUR havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler EUR Giden Havale (Almanya)
(25.000,01-100.000,00)
40 EUR Almanya’ya gönderilen  EUR havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler EUR Giden Havale (Almanya)
(100.000,01-500.000,00)
50 EUR Almanya’ya gönderilen  EUR havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler EUR Giden Havale(Almanya)
(500.000,01- ∞)
60 EUR Almanya’ya gönderilen  EUR havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler EUR Giden Havale(Almanya dışı)
(0.01-25.000,00)
30 EUR Almanya dışında bir ülkeye gönderilen  EUR havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler EUR Giden Havale(Almanya dışı)
(25.000,01-100.000,00)
50 EUR Almanya dışında bir ülkeye gönderilen  EUR havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler EUR Giden Havale(Almanya dışı)
(100.000,01-500.000,00)
70 EUR Almanya dışında bir ülkeye gönderilen  EUR havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler EUR Giden Havale(Almanya dışı)
(500.000,01- ∞)
90 EUR Almanya dışında bir ülkeye gönderilen  EUR havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler GBP Giden Havale(İngiltere)
(0.01-10.000,00)
20 GBP İngiltere’ye gönderilen  GBP havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler GBP Giden Havale(İngiltere)
(10.000,01-100.000,00)
25 GBP İngiltere’ye gönderilen  GBP havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler GBP Giden Havale(İngiltere)
(100.000,01-1.000.000,00)
30 GBP İngiltere’ye gönderilen  GBP havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler GBP Giden Havale(İngiltere)
(1.000.000,01-  ∞)
40 GBP İngiltere’ye gönderilen  GBP havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler GBP Giden Havale(İngiltere dışı)
(0.01-10.000,00)
25 GBP İngiltere Dışında bir ülkeye gönderilen  GBP havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler GBP Giden Havale(İngiltere dışı)
(10.000,01-100.000,00)
30 GBP İngiltere Dışında bir ülkeye gönderilen  GBP havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler GBP Giden Havale(İngiltere dışı)
(100.000,01-1.000.000,00)
35 GBP İngiltere Dışında bir ülkeye gönderilen  GBP havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler GBP Giden Havale(İngiltere dışı)
(1.000.000,01-  ∞)
45 GBP İngiltere Dışında bir ülkeye gönderilen  GBP havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler GBP Giden Havale(İngiltere Öğrenci)
(0.01-100,00)
3 GBP İngiltere’de okuyan öğrencilere gönderilen  GBP havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler GBP Giden Havale(İngiltere Öğrenci)
(100,01-500,00)
7 GBP İngiltere’de okuyan öğrencilere gönderilen  GBP havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler GBP Giden Havale(İngiltere Öğrenci)
(500,01-1.000,00)
8 GBP İngiltere’de okuyan öğrencilere gönderilen  GBP havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler GBP Giden Havale(İngiltere Öğrenci)
(1.000,01-10.000,00)
9 GBP İngiltere’de okuyan öğrencilere gönderilen  GBP havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler USD Giden Havale
(0.01-10.000,00)
15 USD USD havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler USD Giden Havale
(10.000,01-100.000,00)
20 USD USD havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler USD Giden Havale
(100.000,01-1.000.000,00)
40 USD USD havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Yurtdışı Havaleler USD Giden Havale
(1.000.000,01-  ∞)
80 USD USD havalelerde Muhabir Banka Masrafı
Ucuz Para Transferi (UPT) Alıcı ülke – Miktar aralığı UPT yürürlükteki tarife UPT sistemindeki güncel tarife uygulanır
Moneygram  Para Transferi Alıcı ülke – Miktar aralığı MONEYGRAM yürürlükteki tarife MG sistemindeki güncel tarife uygulanır
Maaş Çevirme/Çıkış Yazısı Maaş çevirme / çıkış yazısı 150 TL
EKSTRELER
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Ekstre Masrafı Bankamızın her üç ayda bir verdiği ekstreler dışında müşterilerinin özel olarak talep ettiği ekstreler Her bir satır sayısı için 0,20 TL Minimum 5 satırdan sonra ekstre ücreti alınacaktır.
İTİBAR MEKTUPLARI
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
İtibar Mektupları Türkçe 100 TL
İtibar Mektupları İngilizce 150 TL
MOTORLU ARAÇ ÇIKIŞ İZİNLERİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Motorlu araçlar çıkış izinleri Teminat olarak bankamız rehinliğinde bulunan motorlu araçlara verilen çıkış izinleri Her izin için 100 TL
KİRALIK KASALAR
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Kiralık Kasa (Yıllık) Küçük Boy 50 GBP Her yıl veya kısmı için
Kiralık Kasa (Yıllık) Büyük Boy 60 GBP Her yıl veya kısmı için
İPOTEK DEĞİŞİKLİĞİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Kredi Bağlantılı İpotek Değişikliği Teminat olarak verilen taşınmaz malların bilahare başka taşınmaz mallarla değiştirilip yeni ipotek işlemlerinin yapılması Her bir tapu işlemi için 200 TL
HESAP İŞLETİM ÜCRETLERİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Çek Hesapları TL Her işlem için 0,20 TL, %0,500 ort. Borç Bakiye üzerinden alınan kom. Maks 350.000 TL
Çek Hesapları Döviz Her işlem için 0,20 TL, %0,500 ort. Borç Bakiye üzerinden alınan kom. Maks 350.000 TL
Vadesiz Mevduat Hesap İşletim Ücreti Bireysel TL Her üç ayda bir gerçek kişi müşterilerden 50 TL  (Birden fazla hesabı olanlara her hesap için 25 TL.)
Vadesiz Mevduat Hesap İşletim Ücreti Ticari TL Her üç ayda bir Ticari müşterilerden 75 TL  (Birden fazla hesabı olanlara her hesap için 25 TL.)
Vadesiz Mevduat Hesap İşletim Ücreti Bireysel Döviz Her üç ayda bir gerçek kişi müşterilerden 50 TL  (Birden fazla hesabı olanlara her hesap için 25 TL.)
Vadesiz Mevduat Hesap İşletim Ücreti Ticari Döviz Her üç ayda bir Ticari  müşterilerden 75 TL  (Birden fazla hesabı olanlara her hesap için 25 TL.)
EKSPERTİZ ÜCRETİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Ekspertiz Ücreti Lokasyona göre Lokasyon ve değer biçilecek yere göre değişkenlik göstermektedir.
POS ÜCRETLERİ
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
POS GSM Ücreti Aylık 7 TL
Üye İşyeri Hizmet Ücreti ve Sigorta ücreti (İşyerinden) Aylık 100 TL
Verimsizlik ücreti Aylık Ciroya bakılarak alınır 150 TL
Sanal POS Kurulum Ücreti 1 defaya mahsus 200 USD
Sanal POS Bakım Ücreti Aylık 20 USD
KREDİ KARTLARI
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
Debit Kart (Gold Kart) Asıl kart 100 TL
Debit Kart (Gold Kart) Ek kart 100 TL
Gold Kredi Kartı Asıl kart 100 TL
Gold Kredi Kartı Ek kart 100 TL
Prestige Kredi Kartı Asıl kart 100 TL
Prestige Kredi Kartı Ek kart 100 TL
Royale Kredi Kartı Asıl kart 120 TL
Royale Kredi Kartı Ek kart 120 TL
ElitCard  Kredi Kartı Asıl kart 100 TL
ElitCard  Kredi Kartı Ek kart 100 TL
ElitCardVIP Kredi Kartı Asıl kart 100 TL
ElitCardVIP Kredi Kartı Ek kart 100 TL
Uluslararası Debit Kart (Paralim) Asıl kart 5 USD  + Masraflar
İptal, Kayıp Çalıntı, Tekrar Basım, Yenileme Son 6 ay içerisinde ücret alınmışsa 50 TL
İptal, Kayıp Çalıntı, Tekrar Basım, Yenileme Son 6 ay içerisinde ücret alınmamış ise 100 TL Royale Kredi Kartı  hariç tüm kartlar 100 TL , Royale Kredi Kartı 120 TL
Nakit Avans 3 TL Sabit İşlem Ücreti + %4 Nakit işlem Komisyonu + 1,50%  Nakit Avans Faiz Oranı KKTC Merkez Bankasının uyguladığı aylık faiz oranlarına göre revize edilir.
Taksitli Nakit Avans 2 Taksit 5 TL Sabit İşlem Ücreti + %1 İşlem Komisyonu + 1,50% Aylık Faiz  Oranı
Taksitli Nakit Avans 3 Taksit 5 TL Sabit İşlem Ücreti + %1 İşlem Komisyonu + 1,50% Aylık Faiz  Oranı
Taksitli Nakit Avans 4 Taksit 5 TL Sabit İşlem Ücreti + %1 İşlem Komisyonu + 1,50% Aylık Faiz  Oranı
Taksitli Nakit Avans 5 Taksit 5 TL Sabit İşlem Ücreti + %1 İşlem Komisyonu + 1,50% Aylık Faiz  Oranı
Taksitli Nakit Avans 6 Taksit 5 TL Sabit İşlem Ücreti + %1 İşlem Komisyonu + 1,50% Aylık Faiz  Oranı
Taksitli Nakit Avans 7 Taksit 5 TL Sabit İşlem Ücreti + %2 İşlem Komisyonu + 1,50% Aylık Faiz  Oranı
Taksitli Nakit Avans 8 Taksit 5 TL Sabit İşlem Ücreti + %2 İşlem Komisyonu + 1,50% Aylık Faiz  Oranı
Taksitli Nakit Avans 9 Taksit 5 TL Sabit İşlem Ücreti + %2 İşlem Komisyonu + 1,50% Aylık Faiz  Oranı
Taksitli Nakit Avans 10 Taksit 5 TL Sabit İşlem Ücreti + %2 İşlem Komisyonu + 1,50% Aylık Faiz  Oranı
Taksitli Nakit Avans 11 Taksit 5 TL Sabit İşlem Ücreti + %2 İşlem Komisyonu + 1,50% Aylık Faiz  Oranı
Taksitli Nakit Avans 12 Taksit 5 TL Sabit İşlem Ücreti + %2 İşlem Komisyonu + 1,50% Aylık Faiz  Oranı
Ekstre Ücreti Müşterinin adresine ekstre gönderildiği takdirde alınan ücret 12 TL
DİĞER ÖNERİ ÜCRETLER
Hizmet Tanımı Detaylı Açıklama Komisyon Ücret Tarifesi NOT
UBAN Talep yazısı UBAN yazısı talep eden müşteriler Masrafsız
Garanti bankasından ödenecek bankamız çekleri için alınacak masraf (Binde Dört) %0.4 Komisyon + BSIV / 3 TL APS + BSIV / 5 TL PTT + BSIV (seçilen muhabire göre değişiklik gösterir)
Vakıflar bankasından ödenecek bankamız çekleri için alınacak masraf (Binde Dört) %0.4 Komisyon + BSIV / 3 TL APS + BSIV / 5 TL PTT + BSIV (seçilen muhabire göre değişiklik gösterir)