İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi Taksit Analizi (TL)

Kredi Tutarı
(TL)
Kredi Vadesi
(Ay)
Yıllık Faiz Oranı
(%)
Tahsis Ücreti
(TL)
Pul Masrafı
(TL)
Taksit Tutarı
(TL)
Sigorta (Yıllık)
(İHTİYAÇ)
(TL)
Toplam Geri Ödenecek Tutar
(TL)
Yıllık Toplam Maliyet Oranı
(%)
100.000,00  18 68,00 3.000.00 500,00 9.208,28 320,00 165.749,15 112,82
100.000,00  36 70,00 3.000.00 500,00 6.937,46 320,00 249.749,12 112,00
100.000,00  60 72,00 3.000.00 500,00 6.456,00 320,00 387.358,32 114,62

Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti, kredi vadesi boyunca yapılacak hayat sigortası ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

Bloke alınan para birimi ve miktarı , vadesiz mevduat olarak değerlendirildiği öngörülerek hesaplanmıştır. Müşteri tercihine göre değişiklik gösterebilir.
“Bu hesaplamalar bilgilendirme amaçlı olup borç miktarına, vadeye, teminata göre değişkenlik göstermektedir ve bağlayıcı değildir.”
“Piyasa koşullarına göre kampanya özelliklerinde değişiklik yapma ve kampanyayı sonlandırma hakkı bankamıza aittir.”
Tahsis Ücretine %3 banka ve sigorta işlemleri vergileri, Duhuliye, Hisse ücretleri ve bu kalemlerin vergileri eklenmiştir. Her kredi talebi için %0,5 Pul vergisi tahsil edilmektedir.
Yıllık maliyet oranı tüketicinin taksit ödemelerini düzenli ödediği varsayılarak hesaplanmıştır.

Kredi Başvurularında İstenilecek Belgeler

  • Memzuç kaydı bulunmayan müşterilerimiz ve müşterimiz olmayan şahıslardan Risk araştırması,
  • Kimlik Kartı veya pasaportun aslı ve fotokopisi (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir),
  • Adres teyid edici resmi bir belge, güncel elektrik veya su faturası (kimlik kartı hariç) (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir),
  • Gelir Beyanı (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir),
  • Taşıt Rehin Teminatlı Kredilerde, proforma fatura; şahıstan alınan araçlar için araç koçan fotokopisi,
  • Gayrimenkul İpotek Teminatlı Kredilerde Gayrimenkulun koçanı,
  • Yabancı para kredi kullanmak isteyen müşteriler için ayrıca Döviz Krediler ile ilgili Tüketici Bilgilendirmesi Formu.