Limasol Sosyal Sorumluluk

“Sürdürülebilir Bir Dünya İçin”

http://www.limasolssco.org.tr/

1939 yılında Limasol’da  kurulan Limasol Türk Kooperatif Bankası her zaman kooperatifçilik ruhunu korumayı başarmıştır. Paylaşımdan ve insandan yana olmuş,  çevreye, topluma, yaşama önem vermiştir.

2 Mart 2011 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile Limaso Sosyal Sorumluluk Co.’yu (LSS) kurmuş ve hiç bir kar amacı gütmeden sürdürülebilir –daha iyi- bir yaşam sağlayabilmek için bu yöndeki  çalışmalarını LSS çatısı altında güçlendirme  kararı almıştır.

Limasol Sosyal Sorumluluk Co. Projelerini  sivil toplum, kurum ve kurumlar arasında köprüler oluşturarak gerçekleştirmektedir.Çalışmalarını ise özellikle dört ana alanda sürdürmektedir.
ÇEVRE, KÜLTÜR-SANAT, SPOR, ve SAĞLIK