Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Kasko ve Zorunlu 3. Şahıs Sigorta Poliçeleri ile aracınıza olabilecek hasarları teminat altına alırken Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile de kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alınız.

•  Özel otolarda
•  Yük taşıyan araçlarda
•  İş makinesi sürücüleri
•  Traktör sürücüleri ve
•  Motosiklet sürücüleri için

Tam Kasko ve Zorunlu 3. Şahıs Sigorta Poliçelerine Koltuk Fredi Kaza Sigortası teminatları eklenebilmektedir.

Teminatlar:
Aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken veya araca inilip binilirken meydana gelecek kazalarda, araçta seyahat eden yolcuların güvencesini Koltuk Ferdi Kaza Sigortasının
• Ölüm teminatı ve
• Sürekli sakatlık
teminatları ile sağlayınız.

Ek teminatlar :
Ölüm ve sürekli sakatlık teminatlarınızın yanında arzu ederseniz ödeyeceğiniz ek primle
Tedavi masrafları teminatını da poliçenize ekleyebilirsiniz.
• Tedavi masrafları teminatı ölüm ve sürekli sakatlık teminatı ile birlikte verilir ve
• Teminat miktarı, ölüm ve sürekli sakatlık teminatları toplamının %10’nundan fazla olamaz.
Teminat bedeli Koltuk Fredi Kaza Sigortası teminatlarınız sizin talep edeceğiniz bedel üzerinden yapılabilmektedir.

Koltuk Ferdi Kaza Sigortasının Ön Koşulu • Motorlu aracın tescil belgesinde yazılan oturma kapasitesinin (koltuk adeti) tamamının sigorta edilmesi şarttır.

Hırsızlık Sigortası: Bu sigorta türü ile poliçede gösterilen sigorta yerinde bulunan eşya ve mallardan, hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs neticesinde ortaya çıkan ziyan ve hasarları temin eder.

Cam Kırılması Sigortası: Bu sigorta türü ile poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve hasarlara karşı temin eder.

İşveren Sorumluluk Sigortası :Bu sigorta türü ile iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigorta Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblâğlara kadar temin eder.

Asansör Kazası Sigortası :Bu sigorta türü ile sözleşme ile daimi bakıma tâbi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblâğlara kadar temin eder.

Üçüncü Sahıslara Karşı Mali Mes’uliyet Sigortası
Bu sigorta türü ile sigortalı, poliçe süresince meydana gelecek bir olay sonucu üçüncü şahısların uğrayacağı zararları teminat altına alır.