Ticari Krediler

Kısa Vadeli Nakit Krediler, kısa süreli finansman ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Belli bir vadesi olmakla beraber istenilen zamanda gerek kısmi ve gerekse de tamamı ödenmek üzere kapatılabilir.

Ticari Kredili Mevduat/Çek Hesabı:
Vadesiz mevduat veya çek hesabına tanımlanan belirli bir limit dahilinde hesap bakiyesinin, bu hesaptan yapılacak ödemeler için yeterli olmaması halinde devreye girmek ve hesabınızı borçlandırmak suretiyle ödemelerin yapılmasına olanak sağlayan kredi uygulamasıdır.

İştira-İskonto Kredileri:
İştira-İskonto Kredileri, ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilebilmesine olanak sağlayan bir kredi uygulamasıdır.

Avantaj Kredisi:
Tesbit edilen kredinin tamamını bir defa da kullanıp, yine tamamını vade sonunda faizi ile birlikte bir defada (max. 3 ay), veya ilk 3 ay ödemesiz, kalan aylık eşit taksitlerle yapılandırılan bir kredi türüdür.