İşletme Kredisi

İşletme Kredisi Ticari (Sabit Faizli)

(Müşteri Nüshası)

Ürünün Tanımı:

Bankamızın mevcut ve yeni müşterilerine KKTC’de kayıtlı, Gelir ve Vergi Dairesi tarafından ticari amaçlı vergi yükümlü kayıt belgesi verilen gerçek ve tüzel kişi işletmelere, 3 ayda 1 kapitalizeli şeklinde özel olarak hazırlanan TL ve YP cinsinden sabit faizli bir üründür.

Özellikleri (TL Kredi):

Faiz Oranı Yıllık Peşin Masraf Para Birimi Vade Süresi (Ay)
%31,75 %3 TL 1-36
%33,50 %3 TL 37-72

 

Özellikleri (GBP Kredi):

Faiz Oranı Yıllık Peşin Masraf Para Birimi Vade Süresi (Ay)
%7,75 %3 GBP 1-120
%8,50 %3 GBP 121-144

 

Özellikleri (EUR Kredi):

Faiz Oranı Yıllık Peşin Masraf Para Birimi Vade Süresi (Ay)
%7,25 %3 EUR 1-120
%7,75 %3 EUR 121-144

 

Masraflar (Müşteri Açısından):

 • Tabloda belirtilen Peşin Masraf miktarı,
 • %0,5 Pul masrafı,
 • %3 BSİV,
 • Önceden üyemiz olan müşterilerimize kredi kullanma taleplerinde hisse satılmasına gerek yoktur. Önceden üyemiz olmayanlar için de 10 adet hisse satışı ve duhuliye işlemi zorunludur.
 • Kredi hayat sigortası,
 • Risk araştırma bedeli,
 • Ekspertiz bedeli,
 • Araç Sigortası (kasko).

Teminatlandırma:

 • 1,00- TL.150.000,-’ye kadar veya muadili YP için en az 1 kefil istenecektir. Ancak şubenin görüşüne bağlı olarak 1’den fazla da kefil istenebilir.
 • 150.001,- ile TL.250.000,-’ye kadar veya muadili YP için en az 2 kefil + araç rehinliği ve/veya 2 kefil + GMİ istenecektir. Ancak şubenin görüşüne bağlı olarak 2’den fazla da kefil istenebilir.
 • Teminatı kefalet ve/veya kefalet + araç rehinliği olan kredilerde azami vade 72 ayı geçemez.
 • Teminatı kefalet + GMİ olan kredilerde azami vade 144 ayı geçemez.

Başvuru ve Alım Süreci:

 • Kimlik Kartı veya pasaportun aslı ve fotokopisi.
 • Teminatı gayrimenkul ise gayrimenkulun koçanı istenecektir.
 • Teminatı araç ise proforma fatura istenecektir. El araçlarda, aracın yaşı + kredi vadesi toplamda 10 yılı geçmemelidir.
 • Adres teyid edici resmi bir belge, güncel elektrik veya su faturası (kimlik kartı hariç).
 • Şirket onay belgeleri, Anasözleşme ve Tüzük, Kesin yada geçici mali rapor, vergi levhası, yükümlü kayıt belgesi, direktör ve hissedarların kimlik belge kopyaları.
 • En son hangi tarihte yapılmış ise bilançosu. 2021 ve 2020 bilançosu. Eğer 2021 yok ise 2020 ve 2019 bilançoları Cari yıla ait kapanan aya göre geçici bilanço ve/veya detay mizan.
 • Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş vergi yükümlüsü olduğunu gösteren belge.
 • Kefillerden de kimlik, adres ve gelir beyanı istenecektir.
 • En az 1 kefil istenecektir. (Tercihen devlet memuru fakat kredibilitesi iyi özel sektör çalışanıda olabilir). Ancak şubenin görüşüne bağlı olarak 1’den fazla da kefil istenebilir.
 • Müşteri riskine göre GMİ ve/veya ek teminat talep edilebilir.
 • Müşteri eğer, peşin Masraf + diğer masrafların (Pul masrafı + BSİV + Duhuliye + ekspertiz bedeli vb.) krediye eklenmesini talep ediyorsa, kredi istenilen tutar ekspertiz bedelinin (Türk koçanı, Eşdeğer koçanı ve Tahsis koçanın) %80’ini geçmeyecektir.
 • Müşteri eğer, peşin masraf + diğer masrafların (Pul masrafı + BSİV + duhuliye vb.) krediye eklenmesini talep ediyorsa, kredi tutarı aracın kredilendirme bedelini geçemez.
 • Çalıştığı banka/bankalardan ekstreler istenecektir.

Şartlar:

 • Tabloda belirtilen Peşin Masraf miktarı.
 • %0,5 Pul masrafı.
 • %3 BSİV.
 • Önceden üyemiz olan müşterilerimize kredi kullanma taleplerinde hisse satılmasına gerek yoktur. Önceden üyemiz olmayanlar için de 10 adet hisse satışı ve duhuliye işlemi zorunludur.
 • Teminatı kefalet olan kredilerde kredi hayat sigortası yapılması zorunludur. Müşteri bu üründen faydalanmak istiyorsa sigorta işlemlerinin Limasol Sigorta Ltd’den yapılması tercih edilir. Müşteri sigortasını Limasol Sigorta Ltd’den ve/veya kredi teminatı ve vadesi ile uyumlu, aynı şartları içeren diğer sigorta şirketlerinden poliçeyi üreterek Bankamıza Dain-i Mürtehin verebilir. Bu poliçenin kabul edileceği ile tüketicinin en geç poliçe süresinin bitim tarihinde yeni poliçeyi sunmaktan imtina ettiği ve/veya taksitlendirdiği poliçe için gerekli ödemeyi yapmayıp poliçenin iptalinin söz konusu olduğu hallerde, Bankamızın poliçeyi resen yapma ve poliçe bedelini talep ve tahsil etme hakkı doğar.
 • Teminatı ipotek olan ve ipotek verilecek gayrimenkul konut ise kredi süresince konut sigortası yapılması zorunludur. Müşteri bu üründen faydalanmak istiyorsa sigorta işlemlerinin Limasol Sigorta Ltd’den yapılması tercih edilir. Müşteri sigortasını Limasol Sigorta Ltd’den ve/veya kredi teminatı ve vadesi ile uyumlu, aynı şartları içeren diğer sigorta şirketlerinden poliçeyi üreterek Bankamıza Dain-i Mürtehin verebilir. Bu poliçenin kabul edileceği ile tüketicinin en geç poliçe süresinin bitim tarihinde yeni poliçeyi sunmaktan imtina ettiği ve/veya taksitlendirdiği poliçe için gerekli ödemeyi yapmayıp poliçenin iptalinin söz konusu olduğu hallerde, Bankamızın poliçeyi resen yapma ve poliçe bedelini talep ve tahsil etme hakkı doğar.
 • Teminatı araçsa araç rehinliği zorunludur. Kredi süresince full araç sigortası (kasko) yapılması zorunludur. Müşteri bu üründen faydalanmak istiyorsa sigorta işlemlerinin Limasol Sigorta Ltd’den yapılması tercih edilir. Müşteri sigortasını Limasol Sigorta Ltd’den ve/veya kredi teminatı ve vadesi ile uyumlu, aynı şartları içeren diğer sigorta şirketlerinden poliçeyi üreterek Bankamıza Dain-i Mürtehin verebilir. Bu poliçenin kabul edileceği ile tüketicinin en geç poliçe süresinin bitim tarihinde yeni poliçeyi sunmaktan imtina ettiği ve/veya taksitlendirdiği poliçe için gerekli ödemeyi yapmayıp poliçenin iptalinin söz konusu olduğu hallerde, Bankamızın poliçeyi resen yapma ve poliçe bedelini talep ve tahsil etme hakkı doğar.
 • Kredi teminatı araç ise 2. El araçlarda, aracın yaşı + kredi vadesi toplamda 10 yılı geçmemelidir ve proforma fatura istenecektir.
 • Eğer teminatı araç rehinliği ise “0” Km araçlar için araç bedelinin %75 ve 2. El araçlar için ise kasko bedelinin %75’ine kadar kredilendirme imkanı.
 • Kredi talep sahibinin  geliri TL ise ve/veya Dövize endeksli varlıklarının bulunması durumunda  “Döviz Kredileriyle İlgili Tüketici Bilgilendirmesi (EK-2 Beyannamesi)” mutlaka imzalatılmalıdır ve bu ürünün ayrılmaz bir parçasıdır.
 •  “62/2017 Sayılı Bankacılık Yasasına, bağlı tebliğlere uyulması esastır.”