Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Bankamız, başarılı bir kooperatif ve ticari banka sentezi yapısı ile 1939’dan beri müşterilerine hizmet vermekten büyük bir onur duymaktadır. Bu hizmet süresi içerisinde Bankamız ekonomik, sosyal ve politik olay ve gelişmelere, doğru zamanda ve doğru şekilde tepki vermiştir. İçinde bulunduğumuz finans dünyasındaki ekonomik, politik ve sosyal gelişmeleri dikkate alan Bankamız, müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda vizyonunu belirlemiştir.

Finansal hizmet ve ürünlerimizin çeşitlerini arttırmak, güncelleştirmek ve bu şekilde müşterilerimize sunmak, Bankamızın dönemsel bir hedefi olarak değil, devamlı politikası olarak saptanmış ve uygulanmaktadır.

Geniş bir tabana yayılmış müşterilerimize, finansal ürün ve hizmetlerimizin sunulmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan iştiraklerimiz kurulmuştur. Bu şirketlerimiz müşterilerimize sürekli kazanç getiren finansal enstrümanları sağlamaktadır.

Bankamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen tüm olumlu veya olumuz ekonomik olaylarda müşterilerinin menfaatlerini daima güvence altına almayı başarmıştır. Ancak ülke ekonomisinin kalkınmasında, bir kurumun iyi olmasının tek başına yeterli olmayacağının ve bütün ekonominin refaha ulaşmasının gerektiğinin bilincindeyiz. Bu noktadan hareketle, ekonomimizi koruyacak ve ekonomimizi büyütecek her türlü mücadeleye destek veriyoruz. Bu konuda kendi bünyemizde elimizden geleni yapmaktayız. Mevduatlarımızı yatırımlara kanalize etme faaliyetlerimiz, vizyonumuzun en önemli merhalesini meydana getirmektedir.

Hedeflerimize ulaşmak için yoğun ve özverili çalışan personelimize, bize güvenen bizimle birlikte olan hissedarlarımıza, müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Geçmişten geleceğe, birlikte ve daha iyiye.
Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Her Şey Sizin İçin, İsteyin Yeter

Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin KEMALER

YÖNETİM KURULU
Hüseyin KEMALER……………..Yönetim Kurulu Başkan
Özay ELDER……………………..Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Haluk RUHİ………………………. Yönetim Kurulu Üyesi
Ekrem Z. BODAMYALIZADE…..Yönetim Kurulu Üyesi
Halil BERKİN………………………Yönetim Kurulu Üyesi