Türev ve Yatırım Ürünleri

FORWARD ÜRÜNÜ

Tanım:
Gelecek bir tarihte, belirli bir döviz tutarının bugünden belirlenen bir kurla alımı veya satımı için yapılan sözleşmedir. Bir döviz cinsinin TL’ye veya diğer bir döviz cinsine karşı forward alımı veya satımı yapılabilir.

Avantajları:
Kur riskinden korunma.
Yüksek kar elde etme olanağı.
Anapara kadar yatırım yapmadan pozisyon alabilme olanağı. Maliyetleri önceden belirleme fırsatı.

 

HAZİNE BONOSU

Tanım:
Hazine Bonoları, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin çıkarmış olduğu, bir yıldan kısa vadeli, Devlet Tahvilleri ise 1 yıl ve daha uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleridir.

Avantajları:
Geri ödemede T.C Hazinesi güvencesi
Kolay alım-satım yapabilme
Vade sonu beklenmeden nakde çevirebilme imkânı ile piyasa koşullarına göre daha fazla gelir elde etme olanağı.
Vade sonunun beklenmesi durumunda, getiri garantisi.
Yatırım anında ne kadar faiz geliri elde edileceğinin önceden bilinmesi. Herhangi bir masraf içermez.

 

OPSİYON

Tanım:
Bir komisyon karşılığında ileriki bir vadede önceden anlaşılmış bir fiyattan döviz alım-satım işlemini yapma hakkı veren türev bir enstrümandır.

Avantajları:
Hakkı satın alan tarafın işlemi gerçekleştirme zorunluluğu yoktur.
Hakkı satın alan tarafın hakkını kullanmadığı takdirde zararı sadece ödediği prim kadar olur.
Kar potansiyeli sonsuzdur.

 

SWAP

Tanım:
Swap işlemleri iki taraf arasında önceden belirlenen gelecekteki bir tarihte nakit akışlarının karşılıklı değişimidir. Swap işlemleri herhangi bir alacak ya da borcun, ya da herhangi bir varlığın belli bir zaman için herhangi başka bir alacak, borç, ya da diğer bir varlıkla takas edilmesini ifade eder.

Avantajları:
Kur riskinden korunma.
Nakit akışlarını düzenleme.
Maliyetleri önceden belirleme fırsatı.
Hazine Fon Ürünlerimiz için en yakın Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. şubelerine uğrayınız.