LimaFon Kredisi

Kredi Tutarı
(TL)
Kredi Vadesi
(Ay)
Yıllık Faiz Oranı
(%)
Tahsis Ücreti
(TL)
Pul Masrafı
(TL)
Taksit Tutarı
(TL)
Sigorta (Yıllık)
(Kredi Hayat)
(TL)
Toplam Geri Ödenecek Tutar
(TL)
Yıllık Toplam Maliyet Oranı
(%)
900.000,00 48 29,75 9.270,00 4.500,00 33.018,51 3.035,00 1.602.104,28 37,64
900.000,00 60 29,75 9.270,00 4.500,00 29.759,23 3.035,00 1.802.769,59 37,38
900.000,00 120 34,50 9.270,00 4.500,00 27.876,24 3.035,00 3.362.361,89 43,81

 

Kredi Tutarı
(GBP)
Kredi Vadesi
(Ay)
Yıllık Faiz Oranı
(%)
Tahsis Ücreti
(GBP)
Pul Masrafı
(GBP)
Taksit Tutarı
(GBP)
Sigorta (Yıllık)
(Kredi Hayat)
(GBP)
Toplam Geri Ödenecek Tutar
(GBP)
Yıllık Toplam Maliyet Oranı
(%)
45.000,00 48 7,75 463,50 225,03 1.101,05 155,00 53.715,01 09,52
45.000,00 60 7,75 463,50 225,03 914,88 155,00 55.757,28 09,31
45.000,00 144 8,50 463,50 225,03 509,33 155,00 74.209,01 09,68

 

Kredi Tutarı
(EUR)
Kredi Vadesi
(Ay)
Yıllık Faiz Oranı
(%)
Tahsis Ücreti
(EUR)
Pul Masrafı
(EUR)
Taksit Tutarı
(EUR)
Sigorta (Yıllık)
(Kredi Hayat)
(EUR)
Toplam Geri Ödenecek Tutar
(EUR)
Yıllık Toplam Maliyet Oranı
(%)
50.000,00 48 7,25 515,00 250,02 1.211,12 170,00 59.093,85 08,94
50.000,00 60 7,25 515,00 250,02 1.004,03 170,00 61.202,02 08,74
50.000,00 144 7,75 515,00 250,02 544,12 170,00 79.314,68 08,82

 • Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti, kredi vadesi boyunca yapılacak hayat sigortası ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
 • Sigorta ücreti primleri yıllık ve ortalama ile birlikte 35 yaş baz alınarak hesaplanmıştır. Kredi miktarı ve müşteri yaşı bağlantılı değişkenlik göstermektedir.
 • “Bu hesaplamalar bilgilendirme amaçlı olup borç miktarına, vadeye, teminata göre değişkenlik göstermektedir ve bağlayıcı değildir.”
 • “Piyasa koşullarına göre kampanya özelliklerinde değişiklik yapma ve kampanyayı sonlandırma hakkı bankamıza aittir.”
 • Tahsis Ücretine %3 banka ve sigorta işlemleri vergileri, Duhuliye ücretleri ve bu kalemlerin vergileri eklenmiştir. Her kredi talebi için %0,5 Pul vergisi tahsil edilmektedir.
 • Yıllık maliyet oranı tüketicinin taksit ödemelerini düzenli ödediği varsayılarak hesaplanmıştır.

KREDİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER

 • Memzuç kaydı bulunmayan müşterilerimiz ve müşterimiz olmayan şahıslardan Risk araştırması,
 • Kimlik Kartı veya pasaportun aslı ve fotokopisi (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir)
 • Adres teyid edici resmi bir belge, güncel elektrik veya su faturası (kimlik kartı hariç) (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir),
 • Gelir Beyanı (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir),
 • Taşıt Rehin Teminatlı Kredilerde, proforma fatura; şahıstan alınan araçlar için araç koçan fotokopisi,
 • Gayrimenkul İpotek Teminatlı Kredilerde Gayrimenkulun koçanı,
 • Yabancı para kredi kullanmak isteyen müşteriler için ayrıca Döviz Krediler ile ilgili Tüketici Bilgilendirmesi Formu.