İlk Evim Kredisi

İlk Evim Kredisi Taksit Analizi (TL)

Kredi Tutarı
(TL)
Kredi Vadesi
(Ay)
Yıllık Faiz Oranı
(%)
Tahsis Ücreti
(TL)
Pul Masrafı
(TL)
Taksit Tutarı
(TL)
Sigorta (Yıllık)
(İHTİYAÇ)
(TL)
EKSPERTİZ Toplam Geri Ödenecek Tutar
(TL)
Yıllık Toplam Maliyet Oranı
(%)
1.600.000,00  60 21,00 0,00 0,00 44.170,97 3.610,00 6.275,00 2.650.257,64 24,70
1.600.000,00 120 21,00 0,00 0,00 33.034,51 3.610,00 6.275,00 3.964.140,78 24,55

Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti, kredi vadesi boyunca yapılacak hayat sigortası ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
“Bu hesaplamalar bilgilendirme amaçlı olup borç miktarına, vadeye, teminata göre değişkenlik göstermektedir ve bağlayıcı değildir.”
“Piyasa koşullarına göre kampanya özelliklerinde değişiklik yapma ve kampanyayı sonlandırma hakkı bankamıza aittir.”
Yıllık maliyet oranı tüketicinin taksit ödemelerini düzenli ödediği varsayılarak hesaplanmıştır.

Kredi Başvurularında İstenilecek Belgeler

  • Memzuç kaydı bulunmayan müşterilerimiz ve müşterimiz olmayan şahıslardan Risk araştırması,
  • Kimlik Kartı veya pasaportun aslı ve fotokopisi (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir),
  • Adres teyid edici resmi bir belge, güncel elektrik veya su faturası (kimlik kartı hariç) (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir),
  • Gelir Beyanı (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir),
  • Gayrimenkul İpotek Teminatlı Kredilerde Gayrimenkulun koçanı,
  • Sosyal Sigortalar veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Emekli Sandıklarına veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sosyal Sigortalar sistemine aktif kayıtlı olduğu ve son 6 aylık süreyle prim yatırımı olduğunu gösteren belge aslı
  • Hanede yaşayan gerçek kişiler adına tapuda kayıtlı konut bulunmadığını ve 24 Temmuz 2022 tarihi sonrasında herhangi bir konutu elden çıkarmadığını gösteren Tapu ve Kadastro Dairesinden alınmış araştırma (search) belgesi. (20/12/2023 tarihinden sonra alınmış)