Girişimci Kadınlar Kredisi Ticari

Ürünün Tanımı:
Bankamızın mevcut ve yeni müşterilerine KKTC’de kayıtlı, Tüzel kişilere ve/veya Gelir ve Vergi Dairesi tarafından ticari amaçlı vergi yükümlü kayıt belgesi verilen kuruluşlara ve/veya gerçek kişiler için hazırlanan 3 ayda 1 kapitalizeli sabit faizli bir üründür . Bu ürüne kadın iş yeri sahipleri ve/veya kadın kooperatifleri, ve/veya işbirliği yapılacak kuruluşların kadın üyeleri ve/veya Tüzel kişi işletmelerde en az %51 hissesi olan iş kadınları başvurabilecektir.

Özellikleri (TL Kredi):

Faiz Oranı Yıllık

Peşin Masraf

Para Birimi

Vade Süresi (Ay)
%21,60 %0 TL 1-24
%22,50 %0 TL 25-36
%26,50 %0 TL 37-72

 

Masraflar (Müşteri Açısından):

 • Peşin masraf yok,
 • %0,5 Pul masrafı,
 • %3 BSİV,
 • Önceden üyemiz olan müşterilerimize kredi kullanma taleplerinde hisse satılmasına gerek yoktur. Önceden üyemiz olmayanlar için de 10 adet hisse satışı ve duhuliye işlemi zorunludur
 • Kredi hayat sigortası,
 • Risk araştırma bedeli.

Teminatlandırma:

 • En az 1 kefil istenecektir. (Tercihen devlet memuru fakat kredibilitesi iyi özel sektör çalışanıda olabilir). Ancak şubenin görüşüne bağlı olarak 1’den fazla da kefil istenebilir .

Başvuru ve Alım Süreci:

 • Kimlik Kartı veya pasaportun aslı ve fotokopisi.
 • Adres teyid edici resmi bir belge, güncel elektrik veya su faturası (kimlik kartı hariç).
 • Gelir Beyanı.
 • Kefillerden de kimlik, adres ve gelir beyanı istenecektir.
 • Şirket onay belgeleri, Anasözleşme ve Tüzük, Kesin yada geçici mali rapor, vergi levhası, yükümlü kayıt belgesi, direktör ve hissedarların kimlik belge kopyaları.
 • En son hangi tarihte yapılmış ise bilançosu. 2021 ve 2020 bilançosu. Eğer 2021 yok ise 2020 ve 2019 bilançoları Cari yıla ait kapanan aya göre geçici bilanço ve/veya detay mizan.
 • Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş vergi yükümlüsü olduğunu gösteren belge.
 • Kefillerden de kimlik, adres ve gelir beyanı istenecektir.
 • En az 1 kefil istenecektir. (Tercihen devlet memuru fakat kredibilitesi iyi özel sektör çalışanıda olabilir). Ancak şubenin görüşüne bağlı olarak 1’den fazla da kefil istenebilir.
 • Çalıştığı banka/bankalardan ekstreler istenecektir.
 • 36 Ay’a kadar Türk Lirası para cinsinde kredi kullanacak olan müşterilerimizden, Otomatik ödeme talimatı ve İnternet Bankacılığı’nın aktif edilmesinin yanında Debit veya Kredi Kartı başvurusu mutlaka alınmalıdır.

ŞARTLAR

 • Peşin masraf yok,
 • %0,5 Pul masrafı.
 • %3 BSİV.
 • Önceden üyemiz olan müşterilerimize kredi kullanma taleplerinde hisse satılmasına gerek yoktur. Önceden üyemiz olmayanlar için de 10 adet hisse satışı ve duhuliye işlemi zorunludur.
 • Kredi hayat sigortası yapılması zorunludur. Müşteri bu üründen faydalanmak istiyorsa sigorta işlemlerinin Limasol Sigorta Ltd’den yapılması tercih edilir. Müşteri sigortasını Limasol Sigorta Ltd’den ve/veya kredi teminatı ve vadesi ile uyumlu, aynı şartları içeren diğer sigorta şirketlerinden poliçeyi üreterek Bankamıza Dain-i Mürtehin verebilir. Bu poliçenin kabul edileceği ile tüketicinin en geç poliçe süresinin bitim tarihinde yeni poliçeyi sunmaktan imtina ettiği ve/veya taksitlendirdiği poliçe için gerekli ödemeyi yapmayıp poliçenin iptalinin söz konusu olduğu hallerde, Bankamızın poliçeyi resen yapma ve poliçe bedelini talep ve tahsil etme hakkı doğar.
 • 62/2017 Sayılı Bankacılık Yasasına, bağlı tebliğlere uyulması esastır.