Araç Kredisi

Kredi
Tutarı
(TL)
Kredi
Vadesi

(Ay)
Yıllık Faiz
Oranı

(%)
Tahsis
Ücreti

(TL)
Pul
Masrafı

(TL)
Taksit
Tutarı

(TL)
Sigorta (Kasko +
Kredi Hayat)

(TL)
Toplam Geri
Ödenecek Tutar

(TL)
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı

(%)
100.000 12 27,25 3.000 500 9.672,13 1.400 116.065,56 47,00
100.000 24 27,25 3.000 500 5.511,55 2.800 132.277,20 40,23
100.000 72 27,25 3.000 500 2.910,42 8.400 209.550,24 35,75

 


Kredi
Tutarı

(EUR)
Kredi
Vadesi

(Ay)
Yıllık Faiz
Oranı

(%)
Tahsis
Ücreti

(EUR)
Pul
Masrafı

(EUR)
Taksit
Tutarı

(EUR)
Sigorta (Kasko +
Kredi Hayat)

(EUR)
Toplam Geri
Ödenecek Tutar

(EUR)
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı

(%)
10.000 12 7,00 300 50 866,67 140 10.400,04 18,94
10.000 24 7,00 300 50 449,11 280 10.778,64 13,41
10.000 72 7,50 300 50 174,53 840 12.566,16 10,22

 


 • Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti, kredi vadesi boyunca yapılacak hayat sigortası ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
 • Sigorta ücreti primleri yıllık ve ortalama ile birlikte 35 yaş baz alınarak hesaplanmıştır. Kredi miktarı ve müşteri yaşı bağlantılı değişkenlik göstermektedir.
 • “Bu hesaplamalar bilgilendirme amaçlı olup borç miktarına, vadeye, teminata göre değişkenlik göstermektedir ve bağlayıcı değildir.”
 • “Piyasa koşullarına göre kampanya özelliklerinde değişiklik yapma ve kampanyayı sonlandırma hakkı bankamıza aittir.”
 • Tahsis Ücretine %3 banka ve sigorta işlemleri vergileri, Duhuliye ve bu kalemlerin vergileri eklenmiştir. Her kredi talebi için %0,5 Pul vergisi tahsil edilmektedir.
 • Yıllık maliyet oranı tüketicinin taksit ödemelerini düzenli ödediği varsayılarak hesaplanmıştır.

Kredi Başvurularında İstenilecek Belgeler

 • Memzuç kaydı bulunmayan müşterilerimiz ve müşterimiz olmayan şahıslardan Risk araştırması,
 • Kimlik Kartı veya pasaportun aslı ve fotokopisi (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir)
 • Adres teyid edici resmi bir belge, güncel elektrik veya su faturası (kimlik kartı hariç) (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir),
 • Gelir Beyanı (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir),
 • Taşıt Rehin Teminatlı Kredilerde, proforma fatura; şahıstan alınan araçlar için araç koçan fotokopisi,
 • Gayrimenkul İpotek Teminatlı Kredilerde Gayrimenkulun koçanı,
 • Yabancı para kredi kullanmak isteyen müşteriler için ayrıca Döviz Krediler ile ilgili Tüketici Bilgilendirmesi Formu.