Alayköy Projesi

Kredi
Tutarı
(TL)
Kredi
Vadesi
(Ay)
Yıllık
Faiz Oranı
(%)
Tahsis
Ücreti
(TL)
Pul
Masrafı
(TL)
Taksit
Tutarı
(TL)
Sigorta
(Kredi Hayat)
(TL)
Toplam Geri
Ödenecek Tutar
(TL)
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı
(%)
720.000 60 21,73 7.200 3.600 20.173,18 2.230 1.210.390,80 26,36
720.000 120 21,73 7.200 3.600 15.228,03 2.230 1.827.363,60 25,94
720.000 180 21,73 7.200 3.600 14.105,31 2.230 2.538.955,80 25,82

 


 

Kredi
Tutarı
(GBP)
Kredi
Vadesi
(Ay)
Yıllık
Faiz Oranı
(%)
Tahsis
Ücreti
(GBP)
Pul
Masrafı
(GBP)
Taksit
Tutarı
(GBP)
Sigorta
(Kredi Hayat) (GBP)
Toplam Geri
Ödenecek Tutar
(GBP)
Yıllık Toplam
Maliyet Oranı
(%)
55.000 60 6,75 550 275 1.090,41 175 65.424,60 8,14
55.000 120 7,50 550 275 662,55 175 79.506,00 8,59
55.000 180 8,25 550 275 545,49 175 98.188,20 9,31

 


 • Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti, kredi vadesi boyunca yapılacak hayat sigortası ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
 • Sigorta ücreti primleri yıllık ve ortalama ile birlikte 35 yaş baz alınarak hesaplanmıştır. Kredi miktarı ve müşteri yaşı bağlantılı değişkenlik göstermektedir.
 • “Bu hesaplamalar bilgilendirme amaçlı olup borç miktarına, vadeye, teminata göre değişkenlik göstermektedir ve bağlayıcı değildir.”
 • “Piyasa koşullarına göre kampanya özelliklerinde değişiklik yapma ve kampanyayı sonlandırma hakkı bankamıza aittir.”
 • Tahsis Ücretine %3 banka ve sigorta işlemleri vergileri, Duhuliye ücretleri ve bu kalemlerin vergileri eklenmiştir. Her kredi talebi için %0,5 Pul vergisi tahsil edilmektedir.
 • Yıllık maliyet oranı tüketicinin taksit ödemelerini düzenli ödediği varsayılarak hesaplanmıştır.

KREDİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER

 • Memzuç kaydı bulunmayan müşterilerimiz ve müşterimiz olmayan şahıslardan Risk araştırması,
 • Kimlik Kartı veya pasaportun aslı ve fotokopisi (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir)
 • Adres teyid edici resmi bir belge, güncel elektrik veya su faturası (kimlik kartı hariç) (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir),
 • Gelir Beyanı (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir),
 • Taşıt Rehin Teminatlı Kredilerde, proforma fatura; şahıstan alınan araçlar için araç koçan fotokopisi,
 • Gayrimenkul İpotek Teminatlı Kredilerde Gayrimenkulun koçanı,
 • Yabancı para kredi kullanmak isteyen müşteriler için ayrıca Döviz Krediler ile ilgili Tüketici Bilgilendirmesi Formu.