Babalar Günü Kredisi

BABALAR GÜNÜ KREDİSİ TAKSİT ANALİZ ÇALIŞMASI

Kredi Tutarı
(TL)
Kredi Vadesi
(Ay)
Yıllık Faiz Oranı
(%)
Tahsis Ücreti
(TL)
Pul Masrafı
(TL)
Taksit Tutarı
(TL)
Sigorta (Yıllık)
(Hayat Kredi)
(TL)
Toplam Geri Ödenecek Tutar
(TL)
Yıllık Toplam Maliyet Oranı
(%)
50.000,00  12 68,00 1.500.00 250,00 5.952,03 320,00 71.424,33 119,23
50.000,00  24 68,00 1.500.00 250,00 3.963,91 320,00 95.133,83 110,94

Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti, kredi vadesi boyunca yapılacak hayat sigortası ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

Bloke alınan para birimi ve miktarı , vadesiz mevduat olarak değerlendirildiği öngörülerek hesaplanmıştır. Müşteri tercihine göre değişiklik gösterebilir.
“Bu hesaplamalar bilgilendirme amaçlı olup borç miktarına, vadeye, teminata göre değişkenlik göstermektedir ve bağlayıcı değildir.”
“Piyasa koşullarına göre kampanya özelliklerinde değişiklik yapma ve kampanyayı sonlandırma hakkı bankamıza aittir.”
Tahsis Ücretine %3 banka ve sigorta işlemleri vergileri, Duhuliye, Hisse ücretleri ve bu kalemlerin vergileri eklenmiştir. Her kredi talebi için %0,5 Pul vergisi tahsil edilmektedir.
Yıllık maliyet oranı tüketicinin taksit ödemelerini düzenli ödediği varsayılarak hesaplanmıştır.

Kredi Başvurularında İstenilecek Belgeler

  • Memzuç kaydı bulunmayan müşterilerimiz ve müşterimiz olmayan şahıslardan Risk araştırması,
  • Kimlik Kartı veya pasaportun aslı ve fotokopisi (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir),
  • Adres teyid edici resmi bir belge, güncel elektrik veya su faturası (kimlik kartı hariç) (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir),
  • Gelir Beyanı (kefil/kefillerden de aynı belgeler istenecektir.)