Anasayfa İletişim Facebook Twitter LinkedIn

Aşağıdaki sorular Limasol Türk Kooperatif Bankası Ticari Bankacılık hizmetleri ile ilgilidir.

1. Lütfen Limasol Türk Kooperatif Bankası ile ilgili aşağıdaki konulardaki memnuniyet derecenizi belirtiniz.
Ad Soyad
Email Adresi
Telefon No
Müşteri beklentilerine uygunluk    
Müşterilerine gösterdiği ilgi    
Maliyet-Hizmet kalitesi uygunluğu    
Güvenilirlik    
Piyasa bilgisi    
   
2-Çalışmakta olduğunuz diğer bankalar ile karşılaştırdığınızda genel olarak Limasol Türk Kooperatif Bankası’dan memnuniyet dereceniz nedir?
3-Lütfen Limasol Türk Kooperatif Bankası’ın en çok beğendiğiniz özelliğini belirtiniz.
 
4- Lütfen Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın en çok eleştirdiğiniz, geliştirmesi gerektiğini düşündüğünüz konu(lar) ile ilgili görüşlerinizi belirtiniz.
5-Limasol Türk Kooperatif Bankası’nı diğer şirketlere/kişilere tavsiye eder misiniz?  
Cevabınız "Hayır" ise, lütfen nedenini belirtiniz.
6-Limasol Türk Kooperatif Bankası dışında, en çok çalıştığınız ilk üç bankanın ismini ve lütfen hangi sebep(ler)den dolayı bu bankalarla çalışmayı tercih ettiğinizi belirtiniz.
  (a)
(b)
(c)
Tahsis edilen kredi limiti daha yüksek
Fiyatları daha uygun
Sundukları ürün ihtiyaçlarımı daha iyi karşılıyor
Daha iyi hizmet alıyorum
İşyerime yakın şube var
Diğer
Diğeri işaretlediyseniz lütfen açıklayınız.
   
Şubeniz  
Şubenizin Adı
1-Şubenizle ilgili aşağıdaki konularda görüşlerinizi en iyi ifade eden açıklamalar hangileridir? (1:Memnun Değilim/2:Memnunum/3:Çok Memnunum)
 
Şube girişinde yönlendirme
Şube düzeni/ferahlığı/temizliği
Yeterli bekleme yerinin olması
Şube hakkında genel değerlendirmeniz
2-Şubenizde hizmet almadan önce ne kadar beklediniz/bekliyorsunuz?
5 dakikadan az
5-10 dakika
10 dakikadan fazlaŞube Personelimiz  
3-Sizi beklettiğimiz için özür diliyor muyuz?
   
4-Sizi sıcak karşılayıp güleryüzlü hizmet sunuyor muyuz?  
 
5-İhtiyaçlarınızı anlayıp doğru çözümler sunabiliyor muyuz?  
 
6-Her sorunuzu detaylı olarak ve anlaşılır bir biçimde cevaplandırabiliyor muyuz?  
 
   
7-Lütfen Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın aşağıda yer alan ürünleri ile ilgili size uygun olan seçenekleri belirtiniz.
Nakit Yönetimi (çek, havale, v.b.)  
Elektronik Bankacılık
Dış Ticaret (ithalat/ihracat, akreditifler, v.b.)
Döviz İşlemleri
Krediler (kısa vadeli, uzun vadeli, v.b.)
Leasing
Yatırım Ürünleri (vadeli mevduat, fonlar, v.b.)
8-Kullanmakta olduğunuz ürünlerimizden memnuniyet derecenizi belirtiniz. Lütfen kullanmadığınız ürünlerimizle ilgili soruları boş bırakınız.
Nakit Yönetimi (çek, havale, v.b.)
Elektronik Bankacılık
Dış Ticaret (ithalat/ihracat, akreditifler, v.b.)
Döviz İşlemleri
Krediler (kısa vadeli, uzun vadeli, v.b.)
Leasing
Yatırım Ürünleri (vadeli mevduat, fonlar, v.b.)
9-Satış Yöneticilerimiz tarafından size sunulan hizmetin kalitesini aşağıdaki özellikler açısından nasıl değerlendirirsiniz?
Nezaket ve güleryüz
İhtiyaçlarınıza uygun çözümler bulabilmesi
LTKB’nın çalışma prensipleri hakkında verdiği bilgiler
LTKB’nın ürünleri hakkında verdiği bilgiler
Soru veya problemleriniz olduğunda aramanız gereken birim hakkında verdiği bilgiler
Sizi belirli aralıklarla arıyarak ihtiyaçlarınızı takip etmesi
11-Lütfen aşağıda belirtilen kredilendirme süreciyle ilgili konulardaki memnuniyet derecenizi belirtiniz.
İşlemlerin tamamlanması için harcanan süre
Tahsis edilen kredi limiti
Teminatların değerlendirilmesi
Nakit
İthalat/İhracat dökümanları
Çekler
Gayrimenkul
Diğer
Diğeri işaretlediyseniz lütfen açıklayınız.
12-Kredilendirme sürecinden memnun değilseniz lütfen nedenlerini açıklayınız.
13-Yukarıda belirtmiş oldugunuz cevaplarınıza eklemek istediklerinizi yazabilirsiniz. Hizmetlerimiz ve ürünlerimiz hakkında görüş ve önerilerinizi bize yazmanızdan mutluluk duyarız.
Aşağıdaki Resmi doğrulayınız.