Anasayfa İletişim Facebook Twitter LinkedIn
Dış Bankacılık
 
Dış Bankacılık
Akreditif : İthalat ve İhracat işlemleriniz için en hızlı ve güvenli akreditif hizmetini Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. İle mümkün. Akreditif alıcının talep ve talimatına dayanarak bir Bankanın belli bir paraya kadar belli bir vade dahilinde belli belgeler karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla satıcıya ödeme yapacağını, lehdar tarafından keşide edilen poliçeleri kabül veya iştira edeceğini yazılı olarak taahhüt etmesidir. Akreditifli ödemede satıcı, mal bedelinin kendisine ödeneceği hususunda bir Banka taahhüdüne sahiptir. Alıcı ise Akreditif şartları kendi talep ve talimatına dayanılarak hazırlanacağından bu şartlar yerine getirilmedikçe satıcıya ödeme yapılmayacağından emindir. Uluslararası ticarette hem alıcıyı hem satıcıyı koruyan Akreditif işlemleri Bankamızda Milletlerarası Ticaret Odasının Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulamalar konusundaki 600 sayılı broşüre dayanılarak ve ülkemiz dahili kurallarına da uygun olarak deneyimli kadrosu aracılığı ile yürüterek ithalat işlemlerinizde ihracatçıya yönelik ödeme garantisi verir ihracat işlemlerinizde de görevli aracı Banka olarak sizlere yardımcı olur.

Gerekli Şartlar
Akreditif ürününü kullanabilmeniz için öncelikle kredi limitiniz veya mevduatınız olması gerekmektedir.

Teminat Mektubu
Limasol Türk Kooperatif Bankası Yurtiçi kurum ve kuruluşlara vermeniz gereken Türk lirası veya Döviz teminat mektubu işlemlerinizde en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunar.

Harici Garantiler
Yurt dışı şahıslarla veya şirketlerle yaptığınız anlaşmaları yurt dışı muhabirlere verdiğimiz Kontragaranti Mektupları karşılığında alınan Teminat Mektupları ile güvence altına almaktasınız.

Kabul Aval Kredisi
Vesaik işlemlerinde satıcı alıcının kabül ettiği poliçeyi vadesinde ödememe riskine karşı ve alıcıya yeteri kadar güvenmemesi halinde ödemenin bir Banka tarafından garanti edilmesini isteyebilir. Aval alıcının kabül ettiği poliçeye bir Bankanın verdiği ticari bir kefalettir. Bankamızdan alacağınız Aval Garantisi ile ödeme yapmadan, vadeden önce malınızı çekebilme imkanına sahip olacaksınız.

Yurt Dışı Firma İstihbaratı
Yurtdışında yerleşik her türlü firma ve kuruluş hakkında; ticari, finansal, yasal yapı ve resmi bilgileri içeren, özellikle o firma ve kuruluşun kredi değerliliğinin ölçülmesine yönelik bir bilgi raporudur.